Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Weigerachtige erfgenaam kan afwikkeling nalatenschap niet verhinderen

Bij beneficiair aanvaarde erfenissen komt het regelmatig voor dat een van de erfgenamen uiteindelijk geen medewerking verleent aan de vereffening. Na beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap door een of meer erfgenamen moet de erfenis als uitgangspunt worden vereffend. Alle erfgenamen zijn samen vereffenaar. Zij moeten de regels van de lichte vereffening volgen. In de lichte vereffening moeten de erfgenamen-vereffenaars het gewone beheer van de nalatenschap voor hun rekening nemen, zoals het onderhoud en behoud van goederen en het opzeggen van de huur en abonnementen.

Wat nu als een van de erfgenamen-vereffenaars geen medewerking verleent aan de vereffening van de nalatenschap? De overige erfgenamen kunnen dan de kantonrechter verzoeken om – in afwijking van de wet – een van hen of hen allen met uitzondering van de dwarsliggende erfgenaam tot vereffenaar te benoemen, zodat zij de nalatenschap kunnen afwikkelen.

Vereffenaars moeten een boedelbeschrijving moeten opstellen en deze ter inzage leggen bij de boedelnotaris of bij de griffie van de kantonrechter. Als een van hen blijft weigeren deze voor akkoord te tekenen, kan de kantonrechter dus worden ingeschakeld. De kantonrechter zal bij zijn besluit overwegen of met de vereffening het belang van de schuldeisers van de nalatenschap wordt gediend. Als de schuldeisers niet kunnen worden betaald vanwege de weigerachtiger erfgenaam, zal de kantonrechter het verzoek honoreren. De overige erfgenamen kunnen dan tot vereffening overgaan.

Wilt u meer weten over vereffening en het afwikkelen van een nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken