Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Samen in huis

Samen in huis

Hoe zit het eigenlijk als u als samenwoners een huis koopt of huurt? Waar moeten u rekening mee houden en welke voor- en nadelen zijn er voor samenwoners? Lint Notarissen geeft u graag meer informatie, zodat u goed voorbereid bent voordat u samen een huis koopt of huurt.

Hierbij maken we onderscheid tussen een huis kopen of een huis huren. Wanneer u samen met uw partner een huis huurt, heeft u als samenwoner geen woonrecht. Het handigst is als u vanaf het begin beiden als huurder in het huurcontract staat. Heeft u dat niet gedaan en is het huis wel uw hoofdverblijf, dan kunt u na twee jaar samenwonen medehuurder worden. Stel het huurcontract staat op de naam van uw partner en deze komt te overlijden, dan heeft u niet het recht om in de huurwoning te mogen blijven.

Wanneer u samen een huis gekocht heeft en het koopcontract staat alleen op de naam van uw partner, dan zijn er enkele risico’s aan gebonden. U kunt het huis voor de helft in eigendom overnemen, maar dan bent u verplicht overdrachtsbelasting te betalen. In plaats daarvan kunt u in het samenlevingscontract afspreken dat u gedurende een bepaalde tijd een gebruiksrecht krijgt. U kunt daarin ook vastleggen dat bij een volgende aankoop van een huis deze op naam van uw beiden komt. Dan moet u ook goed vastleggen wie welk deel van de hypotheek- en andere lasten betaalt en wat de gevolgen daarvan zijn, bijvoorbeeld bij overlijden van één van u.

Inboedel

Ongeacht toekomstige situaties is het belangrijk dat altijd kan worden nagegaan wat van wie is. Bijvoorbeeld met het oog op schuldeisers of erfgenamen. Formeel gezien bent u eigenaar als iets aan u geleverd is. Meestal is dat degene die het product gekocht heeft. Doorslaggevend is uiteindelijk op wiens naam het “roerend goed” staat. Dat kan blijken uit de tenaamstelling van een factuur.

Verblijvingsbeding

Mocht één van u onverhoopt overlijden en wilt u als achterblijvende partner in het huis blijven wonen, dan heeft u een zogenaamd verblijvings­beding nodig. Die kunt u opnemen in het samenlevingscontract. Daarmee zorgt u er voor dat u de gemeenschappelijke goederen helemaal in uw eigendom krijgt.

Als u andere voorzieningen wilt treffen voor na uw overlijden van u of uw partner, dan heeft u wel een testament nodig. Zonder testament krijgt u erfrechtelijke problemen. Wanneer u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan bent u automatisch erfgenaam van elkaar.

Lint Notarissen geeft u graag advies over de afspraken die u dient vast te leggen in een samenlevingscontract. Neem telefonisch contact met ons op of maak vrijblijvend een afspraak. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken