Tekst melding

Op 8, 9 en 10 november zijn wij ivm groot onderhoud aan ons computersysteem zeer beperkt bereikbaar (zowel per mail als telefonisch). Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Tekst Afwijken van de wet levert veel op

Afwijken van de wet

Naast de afwijkingen die betrekking hebben op uw partner en uw kinderen. Zijn er ook andere afwijkingen die uw erfgenamen voordeel kunnen opleveren. Wanneer u opnieuw getrouwd bent, komt het vaak voor dat u beide al kinderen uit een ander huwelijk heeft. Om eenieder, de zogenoemde stiefkinderen, het gelijke recht op de erfenis te geven, dient u dit vast te leggen in het testament. Met een uitsluitingsclausule kunt u voorkomen dat bij een eventuele echtscheiding van uw kinderen, hun partners recht hebben op de helft van uw erfenis. Wanneer u vindt dat (nog) niet alle erfgenamen de volledige verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun deel van de erfenis, kunt u de erfenis onder bewind stellen. Heeft u minderjarige kinderen, dan kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de erfenis vrij te laten komen op de dag dat zij 18 worden. Let wel op dat de erfgenaam, na vijf jaar van uw overlijden de rechter om opheffing van het bewind kan vragen.

Erfgenamen anders dan uw familie

Wilt u goederen of een bepaald geldbedrag aan iemand anders toekennen, dan heet dit een legaat. Een codicil of wilsbeschikking is een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document, waarin de ondergetekende zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt. Een codicil kunt u gebruiken om uw nabestaanden te informeren over uw wensen voor uw begrafenis of crematie of om te omschrijven welke inboedelgoederen of welk geldbedrag u aan een ander wilt toekennen. Om duidelijkheid te scheppen en eventuele ruzies te voorkomen kunt u een executeur benoemen in uw testament. Een executeur handelt de verdeling van uw erfenis af. Hij beheert de volledige nalatenschap en heeft zeggenschap over alle bezittingen. Namens de erfgenamen moet hij eventuele schulden voldoen. U kunt hem ook speciale activiteiten opdragen, zaken die u graag geregeld of uitgevoerd hebt als u er niet meer bent. U kunt ervoor kiezen om Lint Notarissen als onpartijdige en onafhankelijke executeur te benoemen.

Onterving

Wilt u dat uw partner of een van uw kinderen geen recht heeft op uw erfenis, dan kunt u deze laten onterven. Uw kinderen kunnen binnen 5 jaar hun legitieme portie opeisen. Dit ontvangen zij pas als de langstlevende partner overleden is. Wanneer u uw partner onterft heeft deze geen recht op een legitieme portie, maar wel op passende verzorging.

Lint Notarissen helpt u graag bij het opstellen van een testament en informeert u over alle zaken die u hierin kunt vastleggen.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken