Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Afwijken van de wet levert veel op

Afwijken van de wet

Naast de afwijkingen die betrekking hebben op uw partner en uw kinderen. Zijn er ook andere afwijkingen die uw erfgenamen voordeel kunnen opleveren. Wanneer u opnieuw getrouwd bent, komt het vaak voor dat u beide al kinderen uit een ander huwelijk heeft. Om eenieder, de zogenoemde stiefkinderen, het gelijke recht op de erfenis te geven, dient u dit vast te leggen in het testament. Met een uitsluitingsclausule kunt u voorkomen dat bij een eventuele echtscheiding van uw kinderen, hun partners recht hebben op de helft van uw erfenis. Wanneer u vindt dat (nog) niet alle erfgenamen de volledige verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun deel van de erfenis, kunt u de erfenis onder bewind stellen. Heeft u minderjarige kinderen, dan kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de erfenis vrij te laten komen op de dag dat zij 18 worden. Let wel op dat de erfgenaam, na vijf jaar van uw overlijden de rechter om opheffing van het bewind kan vragen.

Erfgenamen anders dan uw familie

Wilt u goederen of een bepaald geldbedrag aan iemand anders toekennen, dan heet dit een legaat. Een codicil of wilsbeschikking is een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document, waarin de ondergetekende zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt. Een codicil kunt u gebruiken om uw nabestaanden te informeren over uw wensen voor uw begrafenis of crematie of om te omschrijven welke inboedelgoederen of welk geldbedrag u aan een ander wilt toekennen. Om duidelijkheid te scheppen en eventuele ruzies te voorkomen kunt u een executeur benoemen in uw testament. Een executeur handelt de verdeling van uw erfenis af. Hij beheert de volledige nalatenschap en heeft zeggenschap over alle bezittingen. Namens de erfgenamen moet hij eventuele schulden voldoen. U kunt hem ook speciale activiteiten opdragen, zaken die u graag geregeld of uitgevoerd hebt als u er niet meer bent. U kunt ervoor kiezen om Lint Notarissen als onpartijdige en onafhankelijke executeur te benoemen.

Onterving

Wilt u dat uw partner of een van uw kinderen geen recht heeft op uw erfenis, dan kunt u deze laten onterven. Uw kinderen kunnen binnen 5 jaar hun legitieme portie opeisen. Dit ontvangen zij pas als de langstlevende partner overleden is. Wanneer u uw partner onterft heeft deze geen recht op een legitieme portie, maar wel op passende verzorging.

Lint Notarissen helpt u graag bij het opstellen van een testament en informeert u over alle zaken die u hierin kunt vastleggen.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken