Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Vennootschap onder firma

Vennootschap onder firma

Een V.O.F. (vennootschap onder firma) is een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent. Net als bij een maatschap, worden onderlinge afspraken tussen de oprichters in een maatschapscontract of vennootschapscontract vastgelegd. Hierbij is het opstellen van een notariële akte niet vereist. Toch raden wij u aan om bij het opstellen van de contracten, de expertise van een notaris in te schakelen. De complexiteit van de contracten en daarbij de regelgeving, vraagt om de kennis en kunde van Lint Notarissen. Het is belangrijk om duidelijk vast te leggen wat de gevolgen zijn voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten.  

Bij een V.O.F. is het privévermogen gescheiden van het vennootschapsvermogen. Dit vermogen bestaat uit het ingebrachte vermogen van de oprichters. Privé-schuldeisers kunnen geen aanspraak maken op het vennootschapsvermogen. Op het vennootschapsvermogen kunnen alleen zakelijk schuldeisers aanspraak maken, maar dat kunnen zij ook op uw privévermogen.

Bevoegdheden

Elke vennoot heeft binnen een V.O.F. de bevoegdheid om namens de V.O.F te handelen. Toch zijn er drie uitzonderingen waar u rekening mee moet houden:

  • Als de vennoot van vertegenwoordigingsbevoegdheid is uitgesloten (in de vennootschapsakte).
  • Als de verrichte handeling niet binnen het doel van de vennootschap valt.
  • Als het om een handeling gaat waarvoor de vennoot niet bevoegd is.

Aansprakelijkheid

Binnen een V.O.F. is elke vennoot persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle vennootschapsschulden. Alle vennoten zijn verantwoordelijk voor een verplichting, wanneer een van de vennoten namens de V.O.F. een verplichting aan gaat. Eenieder is dus verantwoordelijk om de verplichting na te komen. Dit is een significant verschil met een maatschap, waar iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk is voor een maatschapsschuld.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken