Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Tekst Vennootschap onder firma

Vennootschap onder firma

Een V.O.F. (vennootschap onder firma) is een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent. Net als bij een maatschap, worden onderlinge afspraken tussen de oprichters in een maatschapscontract of vennootschapscontract vastgelegd. Hierbij is het opstellen van een notariële akte niet vereist. Toch raden wij u aan om bij het opstellen van de contracten, de expertise van een notaris in te schakelen. De complexiteit van de contracten en daarbij de regelgeving, vraagt om de kennis en kunde van Lint Notarissen. Het is belangrijk om duidelijk vast te leggen wat de gevolgen zijn voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten.  

Bij een V.O.F. is het privévermogen gescheiden van het vennootschapsvermogen. Dit vermogen bestaat uit het ingebrachte vermogen van de oprichters. Privé-schuldeisers kunnen geen aanspraak maken op het vennootschapsvermogen. Op het vennootschapsvermogen kunnen alleen zakelijk schuldeisers aanspraak maken, maar dat kunnen zij ook op uw privévermogen.

Bevoegdheden

Elke vennoot heeft binnen een V.O.F. de bevoegdheid om namens de V.O.F te handelen. Toch zijn er drie uitzonderingen waar u rekening mee moet houden:

  • Als de vennoot van vertegenwoordigingsbevoegdheid is uitgesloten (in de vennootschapsakte).
  • Als de verrichte handeling niet binnen het doel van de vennootschap valt.
  • Als het om een handeling gaat waarvoor de vennoot niet bevoegd is.

Aansprakelijkheid

Binnen een V.O.F. is elke vennoot persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle vennootschapsschulden. Alle vennoten zijn verantwoordelijk voor een verplichting, wanneer een van de vennoten namens de V.O.F. een verplichting aan gaat. Eenieder is dus verantwoordelijk om de verplichting na te komen. Dit is een significant verschil met een maatschap, waar iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk is voor een maatschapsschuld.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken