Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Wettelijke regeling erfrecht

Wettelijke regeling erfrecht

Om als partner recht te hebben op de erfenis, moet u op het moment van overlijden met elkaar getrouwd zijn en tenminste één kind achterlaten. Wanneer u of uw partner overleden is, wordt de ander eigenaar van al uw bezettingen, maar is deze ook verantwoordelijk voor het afbetalen van eventuele schulden. Over de vordering die de kinderen op uw echtgenoot hebben, wordt een rentepercentage berekend. Wanneer er na het overlijden van uw partner minder vermogen is dan de gezamenlijke vordering van uw kinderen, dan kunnen ze uiteindelijk minder erven dan dat zij op de grond van hun vordering verwacht hadden.

Wanneer u de erfenis op een andere manier wilt verdelen, kunt u dit in een testament laten vastleggen. Bijvoorbeeld door het rentepercentage van de vordering te verhogen of de vordering opeisbaar te maken in het geval uw echtgenoot hertrouwt. Een kind onterven of juist, als u beiden kinderen uit eerdere relaties hebt, eigen kinderen en stiefkinderen gelijk behandelen.

Erfgenamen volgens de wet

De erfenis bestaat uit uw vermogen, dat is opgebouwd uit uw bezittingen en schulden. Het vermogen dat u nalaat, gaat over op uw erfgenamen. De wet deelt uw erfgenamen op in drie groepen. Deze groepen komen in volgorde aan de beurt.

  • Groep 1: Uw partner en uw kinderen. Zij erven elk een even groot deel.
  • Groep 1a: Uw kleinkinderen.
  • Groep 2: Alle overige verkrijgers.

Afwijken van de wet kan veel voordelen opleveren

Het is belangrijk om als partners een verbintenis aan te gaan. Pas dan heeft uw partner, in het geval u komt te overlijden, recht op de erfenis. Doet u dit niet, dan kunnen uw kinderen na uw overlijden hun erfdeel al opeisen. Lint Notarissen legt deze afspraken graag voor u vast in een testament. In dit testament kunt u ook een eventuele voogdijregeling opnemen. Zo bepaalt u zelf, wanneer u en uw partner komen te overlijden, waar uw minderjarige kinderen terecht komen. Ook kan het voorkomen dat u hertrouwt en uw eerdere partner komt te overlijden. Om ervoor te zorgen dat uw kinderen uit uw eerste huwelijk recht houden op uw erfenis, dient u dit vast te leggen in het testament.

Benieuwd naar de andere voordelen of heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Lint Notarissen. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken