Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Tekst Wettelijke regeling erfrecht

Wettelijke regeling erfrecht

Om als partner recht te hebben op de erfenis, moet u op het moment van overlijden met elkaar getrouwd zijn en tenminste één kind achterlaten. Wanneer u of uw partner overleden is, wordt de ander eigenaar van al uw bezettingen, maar is deze ook verantwoordelijk voor het afbetalen van eventuele schulden. Over de vordering die de kinderen op uw echtgenoot hebben, wordt een rentepercentage berekend. Wanneer er na het overlijden van uw partner minder vermogen is dan de gezamenlijke vordering van uw kinderen, dan kunnen ze uiteindelijk minder erven dan dat zij op de grond van hun vordering verwacht hadden.

Wanneer u de erfenis op een andere manier wilt verdelen, kunt u dit in een testament laten vastleggen. Bijvoorbeeld door het rentepercentage van de vordering te verhogen of de vordering opeisbaar te maken in het geval uw echtgenoot hertrouwt. Een kind onterven of juist, als u beiden kinderen uit eerdere relaties hebt, eigen kinderen en stiefkinderen gelijk behandelen.

Erfgenamen volgens de wet

De erfenis bestaat uit uw vermogen, dat is opgebouwd uit uw bezittingen en schulden. Het vermogen dat u nalaat, gaat over op uw erfgenamen. De wet deelt uw erfgenamen op in drie groepen. Deze groepen komen in volgorde aan de beurt.

  • Groep 1: Uw partner en uw kinderen. Zij erven elk een even groot deel.
  • Groep 1a: Uw kleinkinderen.
  • Groep 2: Alle overige verkrijgers.

Afwijken van de wet kan veel voordelen opleveren

Het is belangrijk om als partners een verbintenis aan te gaan. Pas dan heeft uw partner, in het geval u komt te overlijden, recht op de erfenis. Doet u dit niet, dan kunnen uw kinderen na uw overlijden hun erfdeel al opeisen. Lint Notarissen legt deze afspraken graag voor u vast in een testament. In dit testament kunt u ook een eventuele voogdijregeling opnemen. Zo bepaalt u zelf, wanneer u en uw partner komen te overlijden, waar uw minderjarige kinderen terecht komen. Ook kan het voorkomen dat u hertrouwt en uw eerdere partner komt te overlijden. Om ervoor te zorgen dat uw kinderen uit uw eerste huwelijk recht houden op uw erfenis, dient u dit vast te leggen in het testament.

Benieuwd naar de andere voordelen of heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Lint Notarissen. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken