Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Toezicht op volwassenen

Toezicht op volwassenen

Niet elke volwassenen is in staat om (helemaal) voor zichzelf te zorgen. Dit kan een volwassenen zijn met een verstandelijke handicap, een psychiatrische ziekte of een verslaving. Er zijn drie vormen van toezicht op volwassenen:

  • Bewind: Wanneer iemand niet (meer) zijn eigen geldzaken kan regelen, dan wordt er een bewindvoerder ingeschakeld. Een bewindvoerder wordt door een kantonrechter benoemd en regelt alle financiële zaken voor degene wiens vermogen onder bewind gesteld is. Wanneer u onder bewind staat betekent dit niet dat u zelf niks meer mag beslissen. Wanneer u een bepaalde aankopen wilt doen, kunt u dit bespreken met de bewindvoerder. Samen bekijken jullie wat de mogelijkheden zijn. Zo leert u zelf beter met uw geld omgaan.
  • Mentorschap: Kunt u wel uw eigen geldzaken regelen, maar niet voor uw eigen verzorging, verpleging of andere persoonlijke vlakken, dan krijgt u door de kantonrechter een mentor toegewezen. Deze geeft u advies en helpt u bij het maken van belangrijke beslissingen op eerder genoemde vlakken.
  • Curatele: Wanneer u onder curatele bent gesteld, heeft u niet meer de bevoegdheid om zelf beslissingen te maken. Dit wordt besloten door een rechter. Wanneer u iets aan wilt schaffen, heeft u altijd toestemming van de curator nodig.

Bewindvoering is geen taboe

Op bewindvoering rust helaas nog enige taboe. Terwijl dit voor veel mensen die zelf niet goed hun geldzaken kunnen regelen, een uitkomst kan zijn. Heeft u zelf moeite om uw geldzaken te regelen? Schakel dan een bewindvoerder in. U wordt geholpen en begeleid bij het maken van financiële keuzes.

Bewindvoering is een juridische maatregel voor meerderjarige die niet in staat zijn om voor hun eigen belangen op te komen, maar waarbij curatele een te zwaar middel is. Het gaat dan om financiële zaken. Helaas leert de praktijk dat er wel behoefte is aan bewindvoering, maar dat de stap ernaartoe vaak te groot is.

Lint Notarissen, uw partner

Vaak wordt een familielid of mantelzorger aangesteld tot bewindvoerder. In de praktijk worden die geconfronteerd met allerlei werkzaamheden en besluiten, waarvan ze zelf vinden dat ze er minder voor toegerust zijn. Een notaris biedt dan de perfecte uitkomst. Wij zijn onpartijdig en onafhankelijk en beschikken over de administratieve organisatie om een bewindvoering efficiënt te laten verlopen. Wilt u graag meer informatie over dit onderwerp of bespreken wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken