Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Verschillen vereniging en stichting

Verschillen vereniging en stichting

Tussen een vereniging en een stichting zijn meerdere verschillen. Wij zetten ze graag voor u op een rij.

Oprichting

Voor de oprichting is voor zowel een vereniging als een stichting een notariële akte nodig. Bij een vereniging is voor beperkte rechtsbevoegdheid een onderhandse akte of mondelinge afspraak voldoende.

Geldmiddelen

Bij een stichting is er een verbod op winstverdeling onder bestuursleden en bij een vereniging rust er een verbod op uitkeringen aan oprichters of bestuurders.

Aansprakelijkheid

Beide hebben geen hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders. Bij een beperkte rechtsbevoegdheid bij een vereniging is dat wel het geval.

Inschrijving handelsregister

Zowel een stichting als een vereniging (alleen met volledige rechtsbevoegdheid) is verplicht zich in te schijven.

Leden

Een stichting heeft geen leden en een vereniging wel.

Interne organisatie

Een stichting heeft een verplichte instelling van bestuur een vereniging een bestuur en algemene ledenvergadering.

Bevoegdheden

Zowel een stichting als een vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid) kunnen onroerend goed aankopen, mits de statuten daarin voorzien.

Statutenwijziging

Bij een stichting kan dit door het bestuur of de Rechtbank en bij een vereniging door het besluit van de algemene ledenvergadering.

Ontbinding en opheffing

Bij een stichting wordt dit besloten door het bestuur of de rechter en bij een vereniging door het besluit van de algemene ledenvergadering of door faillissement.

Schenkingen, legaten en erven

Een stichting kan schenkingen en legaten ontvangen en kan ook erven; als de stichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, kan deze helemaal vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan schenkingen en legaten ontvangen en kan ook erven; als de vereniging een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, kan deze helemaal vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. 

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan schenkingen en legaten ontvangen, maar kan geen erfgenaam zijn.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken