Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Tekst Verschillen vereniging en stichting

Verschillen vereniging en stichting

Tussen een vereniging en een stichting zijn meerdere verschillen. Wij zetten ze graag voor u op een rij:

Oprichting

Voor de oprichting is voor zowel een vereniging als een stichting een notariële akte nodig. Bij een vereniging is voor beperkte rechtsbevoegdheid een onderhandse akte of mondelinge afspraak voldoende.

Geldmiddelen

Bij een stichting is er een verbod op winstverdeling onder bestuursleden en bij een vereniging rust er een verbod op uitkeringen aan oprichters of bestuurders.

Aansprakelijkheid

Beide hebben geen hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders. Bij een beperkte rechtsbevoegdheid bij een vereniging is dat wel het geval.

Inschrijving handelsregister

Zowel een stichting als een vereniging (alleen met volledige rechtsbevoegdheid) is verplicht zich in te schijven.

Leden

Een stichting heeft geen leden en een vereniging wel.

Interne organisatie

Een stichting heeft een verplichte instelling van bestuur en een vereniging een bestuur en algemene ledenvergadering.

Bevoegdheden

Zowel een stichting als een vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid) kunnen onroerend goed aankopen, mits de statuten daarin voorzien.

Statutenwijziging

Bij een stichting kan dit door het bestuur of de Rechtbank en bij een vereniging door het besluit van de algemene ledenvergadering.

Ontbinding en opheffing

Bij een stichting wordt dit besloten door het bestuur of de rechter en bij een vereniging door het besluit van de algemene ledenvergadering of door faillissement.

Schenkingen, legaten en erven

Een stichting kan schenkingen en legaten ontvangen en kan ook erven; als de stichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, kan deze helemaal vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan schenkingen en legaten ontvangen en kan ook erven; als de vereniging een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, kan deze helemaal vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan schenkingen en legaten ontvangen, maar kan geen erfgenaam zijn.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken