Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Blokken uit elkaar

Uit elkaar 

Wanneer u een verbintenis aangaat, dan gaat u er natuurlijk niet vanuit dat u later uit elkaar gaat. Toch kan dit helaas wel gebeuren. Samenlevingscontracten bevatten dan afspraken over wat er gebeurt wanneer u en uw partner toch uit elkaar gaan. In het samenlevingscontract kunt u afspraken vastleggen over wat er gebeurt met uw gezamenlijke bezittingen en wie er bijvoorbeeld in het huis mag blijven wonen. Heeft u samen kinderen, dan is het belangrijk dat er een ouderschapsplan opgesteld wordt. Het is verplicht om hierin de volgende drie ontwerpen op te nemen:  

  • Verdeling van de zorg voor de kinderen 

  • Alimentatie voor de kinderen 

  • Informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden over de kinderen en hun vermogen 

Wat er geregeld moet worden als u uit elkaar gaat 

Hoe meer u van tevoren al heeft vastgelegd, hoe minder u op het moment van scheiding hoeft te regelen. Echter bedenk je niet van tevoren dat er een scheiding zal plaatsvinden, dus vinden veel mensen dit onnodig. Hierdoor moet er tijdens de scheiding veel geregeld worden en krijgt u te maken met veel regels. Als u kinderen heeft, moet u bijvoorbeeld een ouderschapsplan opstellen. Om de scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen, kunt u het beste gelijk contact met ons opnemen. Hierdoor kunnen wij u hier zo goed mogelijk in begeleiden, waardoor de scheiding u veel minder stress oplevert.  

Lint Notarissen begeleidt u graag om de scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen 

Alles wat u vooraf al goed geregeld en afgesproken heeft, hoeft u bij het eventueel uit elkaar gaan van u en uw partner niet meer te bespreken. Lint Notarissen helpt u graag bij het vaststellen en vastleggen van deze regels in een samenlevingscontract of convenant. Ook helpen wij u graag bij het opstellen van een ouderschapsplan. Maak vrijblijvend een afspraak om samen te bespreken wat er mogelijk is. Op de pagina hieronder: ‘Echtscheiding, hoe werkt dat?’, kunt u bovendien meer informatie vinden. 

 

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Echtscheiding, hoe werkt dat?
Echtscheiding, hoe werkt dat?

Echtscheiding, hoe werkt dat?

Soms bevatten samenlevingscontracten geen bepaling over uit elkaar gaan. Als dat wel het geval is, gelden de afspraken die in het contract zijn opgenomen. Bijvoorbeeld over de bezittingen of wie er in het huis mag blijven wonen. Zorg ook dat – wanneer u uit elkaar gaat – de afspraken goed worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een convenant.

LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken