Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Hypotheekvormen

Hypotheekvormen  

Meestal wordt een huis gefinancierd met een hypotheek door een geldverstrekker. Bijvoorbeeld een bank of verzekeraar. De geldverstrekker krijgt het huis als onderpand. Wanneer u niet meer aan uw betalingsverplichtingen voldoet mag de geldverstrekker de woning verkopen. Dit principe geldt voor alle soorten hypotheken. Welke soorten zijn er allemaal? Wat zijn de verschillen? Welke past het beste bij u. Een hypotheekadviseur kan u hierbij helpen.

Starter op de woningmarkt

Als starter op de woningmarkt kan je tegenwoordig kiezen uit twee verschillende hypotheekvormen: lineair en annuïteit. Bij beide hypotheken lost u de hypotheek in 30 jaar af. Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij u elk jaar een vast bedrag aan aflossing betaalt. De rente die u betaalt neemt af omdat de geleende hoofdsom steeds lager wordt. Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij u elk jaar hetzelfde bedrag aan rente plus aflossing betaalt. Het aflossingsbedrag neemt jaarlijks toe en het rentedeel neemt juist af. In het begin heeft u dus het grootste fiscale voordeel. Uw netto maandlast zal bij deze vorm stijgen.

Doorstromer op de woningmarkt

Als doorstromer op de woningmarkt, met een aangekochte woning voor 2013, kunt u te maken hebben met oude hypotheekvormen zoals aflossingsvrije en spaarhypotheken. Een hypothecaire lening met een levensverzekering (ook wel spaarhypotheek) is een hypotheek waarbij u alleen rente betaalt en geen aflossing. Om uiteindelijk aan het einde van de looptijd uw hypotheek terug te kunnen betalen betaalt u een premie voor de levensverzekering. De uitkering daarvan wordt gebruikt voor het aflossen van de lening. Vergelijkbare varianten hiervan zijn de spaarhypotheek, de bankspaarhypotheek en de beleggingshypotheek. Met een aflossingsvrije hypotheek lost u niets af, u betaalt alleen rente. Als de juridische looptijd van de aflossingsvrije hypotheek is verstreken, dit is meestal na 30 jaar, moet de hypotheek worden afgelost. U kunt er ook voor kiezen de lening aan het eind van de looptijd voort te zetten of te herzien. De lening wordt dan getoetst volgens de dan geldende normen ten aanzien van inkomen en onderpand.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken