Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Blog

Columns

De Columns worden geschreven door mr. Leo van Veen (toegevoegd notaris, Lint Notarissen Lekkerkerk)
Ook bekend van zijn vaste column in het huis aan huisblad KONTAKT.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

47. Nulletjes en Eentjes nalatenschap

15 maart 2024

Vrijwel iedereen beschikt tegenwoordig over een computer, mobiele telefoon en/ of tablet; het geheugen in of via deze apparaten vormen je digitale nalatenschap bij overlijden.

LintNotarissen.nl

46. Het leven loopt zoals het loopt

27 november 2023

Je gaat samenwonen, een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aan. Er wordt een woning gekocht. Er worden kinderen geboren. Je kinderen worden volwassen. Je creëert vermogen. Je gaat met pensioen. Daarna volgen hopelijk nog vele goede en gezonde jaren.

LintNotarissen.nl

45. VOORKOM MISBRUIK

29 september 2023

In de landelijke en regionale media wordt steeds meer aandacht gevraagd voor het onderwerp 'financieel misbruik van ouderen'.

LintNotarissen.nl

44. Ruzie over het portret van tante Jo?

20 april 2023

We kennen allemaal de dramatische verhalen van familieruzies over de verdeling van de nalatenschapsgoederen.

LintNotarissen.nl

43. ALS HET EEN BEETJE MEEZIT

10 februari 2023

Wat is er precies veranderd?

LintNotarissen.nl

42. Hebben we nou huwelijksvoorwaarden of niet? Deel 2.

16 november 2022

Aanhakend bij mijn vorige column, waarin ik heb uitgelegd dat als het huwelijk is gesloten ná 1-1-2018 en je wilt financieel alles delen, er huwelijksvoorwaarden moeten worden opgemaakt waarbij je algehele gemeenschap van goederen overeenkomt.

LintNotarissen.nl

41. Hebben we nou huwelijksvoorwaarden of niet?

18 oktober 2022

Als ik aan cliënten vraag op welke basis zij zijn gehuwd, merk ik dat zij vaak niet weten hoe het wettelijk geregeld is na de wijzigingen van 1-1-2018. Men denkt nu vaak dat als je niets doet er automatisch sprake is van huwelijksvoorwaarden.

LintNotarissen.nl

40. Het schenken van Geluk

14 september 2022

Als het najaar nadert overwegen veel cliënten weer te gaan schenken en wanneer het zover is nemen de begiftigden de schenkingen dankbaar in ontvangst. Maar maakt geld gelukkig?

LintNotarissen.nl

39. De stiefouder in het erfrecht. Het onbekende risico

23 juni 2022

Bij mijn vorige column ‘Wie  gelooft nog in sprookjes’ heb ik erop gewezen dat bij stiefrelaties in het erfrecht complicaties kunnen ontstaan. Men zou kunnen veronderstellen dat pas juridisch ‘actie’ nodig is op het moment dat een stiefrelatie zich voordoet.

LintNotarissen.nl

38. Wie gelooft nog in sprookjes? De stiefouder in het erfrecht!

16 mei 2022

Kinderen verkrijgen zoals inmiddels bij de lezer bekend wordt verondersteld krachtens de wettelijke verdeling bij overlijden van één van de ouders slechts een niet opeisbare vordering op de langstlevende ouder uit te keren bij overlijden van de langstlevende ouder; dit systeem wordt echter doorbroken wanneer er sprake is van het bestaan/ontstaan van een stiefrelatie.

LintNotarissen.nl

37. Het stiefoudergevaar

11 april 2022

Nadat ik in mijn 2 vorige columns heb gewezen op de noodzakelijke aandacht die het “levenstestament” vraagt, wil ik met onderstaand opnieuw wijzen (met excuus voor de onsympathieke aanhef) op één van de belangrijkste onderdelen van het testament namelijk: Wilsrechten.

LintNotarissen.nl

36. Als ik het niet vergeet, zal ik eraan denken | Het levenstestament 2

14 maart 2022

Zoals toegezegd in mijn laatste column wil ik nu meer ingaan op de inhoud van het levenstestament aan de hand van het meest voorkomende voorbeeld: een echtpaar waarvan één partner wilsonbekwaam is.

LintNotarissen.nl

35. Als ik het niet vergeet, zal ik eraan denken | Het levenstestament 1

14 februari 2022

1 op de 5 ouderen raakt vroeg of laat zodanig in de war, dat er sprake is van wilsonbekwaamheid. Ook kan men feitelijk onbekwaam worden om deel te nemen aan het rechtsverkeer, denk hierbij aan lichamelijke zwakte. Het belang van het regelen van een LEVENSTESTAMENT is daarmee aangetoond.

LintNotarissen.nl

34. Hoe oud is het beroep van notaris

10 december 2021

In de Kerstperiode kijken we naar de gebeurtenissen zo’n 2000 jaar terug in de tijd; misschien leuk om te weten: bestond het notariaat toen al?

LintNotarissen.nl

33. De fase tussen werk en zerk

22 november 2021

Naast de AOW wordt vaak ook een ouderdomspensioen opgebouwd door middel van het betalen van een premie aan een instelling.

LintNotarissen.nl

32. Eerlijk zullen we alles delen

20 oktober 2021

Gezellig of ongezellig in de relatie? In beide gevallen wil men antwoord op de vraag: wie heeft later recht op het ouderdomspensioen?

LintNotarissen.nl

31. Vroeger de klas en nu de spreekkamer uitgestuurd!

8 september 2021

Je wordt niet vaak ergens weggestuurd. Misschien moest u vroeger als kind wel eens de gang op na kattenkwaad uitgehaald te hebben op school, maar als volwassenen ergens worden weggestuurd, dan is er toch iets bijzonders aan de hand!

LintNotarissen.nl

30. Kan ik mijn kind onterven

8 augustus 2021

Regelmatig krijg ik vragen over de mogelijkheid kinderen te onterven. Veelal gaat het om kinderen waarmee geen of nauwelijks contact meer is.

LintNotarissen.nl

29. Even aandacht voor iets anders

8 juli 2021

Dit keer vraag ik aandacht voor Stichting Streekfonds Krimpenerwaard

LintNotarissen.nl

28. De grote leugen

8 juni 2021

Het is van alle tijden dat iedereen een mening heeft over hoe een huwelijksrelatie moet worden onderhouden, maar ook of en op welke gronden een relatie mag worden verbroken.

LintNotarissen.nl

27. De Wet van Murphy

21 mei 2021

In mijn vorige column heb ik toegelicht dat een echtgenoot beschermd is tegen bijvoorbeeld de verkoop van het woonhuis zonder zijn of haar toestemming. Deze bescherming kan niet zomaar worden opgeheven door een volmacht. Hoe kan dit dan wel?

LintNotarissen.nl

26. Het zilveren dak en bescherming echtgenoot

9 april 2021

Wanneer kunt u voor een ander een (rechts)handeling uitvoeren?

LintNotarissen.nl

25. Van held naar pantoffelheld deel 2

9 maart 2021

En hoe verder met de rechten van de man?

LintNotarissen.nl

24. Van held naar pantoffelheld

9 februari 2021

Wie heeft welke rechten?

LintNotarissen.nl

23. De nalatenschap van de Hertog van Alva

12 januari 2021

Overdrachtsbelasting, hoe zit dat precies?

LintNotarissen.nl

22. 16 jarigen knallend het jaar uit

8 december 2020

Nog eenmaal gaat mijn maandelijkse column over (risico)aansprakelijkheid van ouders/voogden bij kinderen in verschillende leeftijdscategorieën.

LintNotarissen.nl

21. Kleine kinderen worden groot

10 november 2020

Wie is er aansprakelijk? Het kind of de ouder?

LintNotarissen.nl

20. Kleine kinderen kleine zorgen - Grote(re) kinderen grote(re) zorgen

20 oktober 2020

Wanneer bent u als ouder of als voogd aansprakelijk voor de schade die uw kinderen veroorzaakt hebben? Lees snel verder!

LintNotarissen.nl

19. Wie is het kind van de rekening?

24 september 2020

Zo langzamerhand begint het “normale” leven weer op gang te komen, voor zover het covid-19 virus dit toelaat. Na een weekje fietsen met mijn vrouw op de nu prachtig paars gekleurde Veluwe, pak ik de draad op waarmee ik mijn vorige column beëindigde.

LintNotarissen.nl

18. (Klein)kinderen op komst en gezag

24 augustus 2020

Met een grote knal spat de ballon uit elkaar en dwarrelt er roze of blauwe confetti door de huiskamer.

LintNotarissen.nl

17. Regel je relatie!

14 juli 2020

2020 is binnen ons gezin een bijzonder jaar, want zowel onze zoon als onze dochter zijn in het huwelijk getreden!

LintNotarissen.nl

16. Met beide benen op de grond

9 juni 2020

Nu de Corona-maatregelen worden versoepeld durven we voorzichtig ook weer aan vakantie te denken. In de zomermaanden ontstaan vaak relaties of worden plannen gemaakt om vakantieromantiek om te zetten in een verbintenis met elkaar.

LintNotarissen.nl

15. Videobellen: uw notaris dichtbij

12 mei 2020

Ook in deze tijden van corona-maatregelen gaat ons notariaat onverminderd door met haar dienstverlening.

LintNotarissen.nl

14. Coronavirus en Notariaat

14 april 2020

Iedereen wordt door het Coronavirus geraakt. Ook het notariaat. De notaris is niet alleen bevoegd, maar ook verplicht om opgedragen werkzaamheden te verrichten. Onze dienstverlening valt namelijk onder ‘noodzakelijke overheidsprocessen’ en staat op de lijst met ‘vitale beroepen’.

LintNotarissen.nl

13. Met de familie moet je wandelen niet handelen?

10 maart 2020

Het komt tegenwoordig vaak voor dat ouders hun kinderen helpen met de aankoop van een huis door geld te lenen in de vorm van een FAMILIEHYPOTHEEK ook wel FAMILIEBANKIEREN genoemd. Dit kan op 2 manieren: het gehele bedrag wordt geleend of je leent een deel bij je familie en een deel bij de bank.

LintNotarissen.nl

12. Toegevoegde waarde notariaat II

11 februari 2020

In mijn vorige column besprak ik : “de overdracht van een woning” Bij de overdracht van een woning wordt meestal ook de financiering geregeld. Daartoe wordt bij de notaris een zogenaamde hypotheekakte opgemaakt waarin staat dat uw woning als onderpand dient t.b.v. de financier (dit kan ook familie zijn). Na toezegging door de financier dat de lening wordt verstrekt, zorgt de...

LintNotarissen.nl

11. Toegevoegde waarde notariaat I

14 januari 2020

In deze en volgende columns wil ik het hebben over de toegevoegde waarde van de notaris bij het juridisch regelen van zaken. Deze keer bespreek ik: “de overdracht van een woning”.

LintNotarissen.nl

10. Einde jaar: nog even regelen

9 december 2019

De maand december staat in het teken van feestdagen. Voor sommige branches betekent deze maand vooral topdrukte. Niet iedereen staat hierbij stil, maar het notariaat behoort van oudsher tot die branches. Mensen komen in aanraking met notariële dienstverlening bij vastgoedtransacties, (levens-)testamenten, nalatenschappen, relatievormen, vennootschappen,...

LintNotarissen.nl

9. Het notariaat: mensenwerk

12 november 2019

In mijn maandelijkse column behandel ik notariële onderwerpen die voor u als lezer van belang kunnen zijn. Deze keer wil ik daar van afwijken in verband met mijn 45 jarig jubileum. Het Kontakt schonk hier aandacht aan in haar editie van dinsdag 22oktober jl.

LintNotarissen.nl

8. Schenken op papier / vermindering erfbelasting

15 oktober 2019

Vorige maand schreef ik in deze column over het onderwerp “schenken met de warme hand”. Ik beloofde in de volgende column aandacht te besteden aan SCHENKEN OP PAPIER/VERMINDERING ERFBELASTING. Bij dezen!

LintNotarissen.nl

7. Schenken met de warme hand

10 september 2019

De zomervakantie is voor de meeste lezers voorbij en voor we het weten komt het einde van het jaar al weer in zicht. Misschien een goed tijdstip om na te denken of u dit jaar (2019) nog wilt profiteren van de schenkingsvrijstelling(en)?

LintNotarissen.nl

6. Stiefkinderen (vervolg)

13 augustus 2019

In de laatste twee columns heb ik geschreven over “wilsrechten” in het erfrecht, waarbij de conclusie kan worden getrokken dat ingeval van stiefkinderen er altijd een dringende reden is om een testament op te maken.

LintNotarissen.nl

5. Wordt u een goede boekhouder of een goede echtgeno(o)te(e)?

9 juli 2019

LintNotarissen.nl

4. Wilsrechten

14 mei 2019

Vorige keer werden het testament en het levenstestament belicht. In een testament kunnen veel zaken worden geregeld.

LintNotarissen.nl

3. Erfrecht bij een nieuwe relatie na echtscheiding met (stief)kinderen

11 mei 2019

Cijfers wijzen uit dat 1 op de 3 huwelijken tegenwoordig eindigt door echtscheiding

LintNotarissen.nl

2. Het belang van een testament

9 april 2019

LintNotarissen.nl

1. Levenstestament is géén testament

12 maart 2019

LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken