Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Oprichten stichting

Oprichten stichting

U kunt een stichting oprichten wanneer u een bepaald doel wilt realiseren, met behulp van een vermogen. Een stichting wordt vertegenwoordigd door de aangewezen bestuurders. Deze bestuurders zijn ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. In de notariële akte van een stichting worden statuten vastgelegd. Hierin is het verplicht om de volgende gegevens op te nemen:

  • De naam van de stichting.
  • Het doel van de stichting.
  • De plaats van de stichting in Nederland.
  • De manier waarop bestuursleden benoemd en ontslagen worden.
  • Waar de overgebleven goederen en het geld naar toe gaat als de stichting ophoudt te bestaan.

Wanneer u statuten wilt wijzigen dan moet dit vastgelegd worden in een notariële akte.

Belangrijke kenmerken van de stichting

U kunt in uw testament vast laten leggen of er na uw overlijden een stichting moet worden opgelicht. U kunt hierbij denken aan een fonds uit uw nalatenschap dat uitkeringen doet met een sociaal of ideëel doel. Het is verplicht voor een stichting om een bestuur te hebben. Het bestuur staat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Een bestuur heeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld een commissie op te richten.

Aansprakelijkheid stichting

Op het moment dat een stichting nog niet ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel, is het bestuur persoonlijk aansprakelijk voor de stichting. Ook wanneer er goederen aangekocht worden. Na het inschrijven zijn de bestuurdersleden niet meer aansprakelijk, maar ligt de aansprakelijkheid bij de stichting. Of er moet sprake zijn van verwijtbaar onbehoorlijk bestuur.

In tegenstelling tot een vereniging, is het als stichting mogelijk om werknemers in dienst te hebben. Als de statuten dat voorschrijven, een stichting failliet gaat of de rechter dit bepaalt, kan een stichting ontbonden worden. Het bestuur kan ook besluiten over te gaan tot ontbindingen van de stichting. De voorwaarden en regels staan vastgelegd in de statuten. Er zijn geen leden bij een stichting, maar mensen kunnen wel doneren.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken