Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Tekst Oprichten stichting

Oprichten stichting

U kunt een stichting oprichten wanneer u een bepaald doel wilt realiseren, met behulp van een vermogen. Een stichting wordt vertegenwoordigd door de aangewezen bestuurders. Deze bestuurders zijn ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. In de notariële akte van een stichting worden statuten vastgelegd. Hierin is het verplicht om de volgende gegevens op te nemen:

  • De naam van de stichting
  • Het doel van de stichting
  • De plaats van de stichting in Nederland
  • De manier waarop bestuursleden benoemd en ontslagen worden
  • Waar de overgebleven goederen en het geld naar toe gaat als de stichting ophoudt te bestaan

Wanneer u statuten wilt wijzigen dan moet dit vastgelegd worden in een notariële akte.

Belangrijke kenmerken van de stichting

U kunt in uw testament vast laten leggen of er na uw overlijden een stichting moet worden opgericht. U kunt hierbij denken aan een fonds uit uw nalatenschap dat uitkeringen doet met een sociaal of ideëel doel. Het is verplicht voor een stichting om een bestuur te hebben. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Een bestuur heeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld een commissie op te richten.

Aansprakelijkheid stichting

Op het moment dat een stichting nog niet ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel, is het bestuur persoonlijk aansprakelijk voor de stichting. Ook wanneer er goederen aangekocht worden. Na het inschrijven zijn de bestuurdersleden niet meer aansprakelijk, maar ligt de aansprakelijkheid bij de stichting. Of er moet sprake zijn van verwijtbaar onbehoorlijk bestuur.

In tegenstelling tot een vereniging, is het als stichting mogelijk om werknemers in dienst te hebben. Als de statuten dat voorschrijven, een stichting failliet gaat of de rechter dit bepaalt, kan een stichting ontbonden worden. Het bestuur kan ook besluiten over te gaan tot ontbindingen van de stichting. De voorwaarden en regels staan vastgelegd in de statuten. Er zijn geen leden bij een stichting, maar mensen kunnen wel doneren.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken