Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Een testament maken

Testament maken

Vanaf 16 jaar heeft u de mogelijkheid om een testament op te stellen. Dit dient u wel door een notaris te laten doen, anders is het testament juridisch niet geldig. Aan een testament zijn juridische en wettelijke regels verbonden. Lint Notarissen is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en brengt u hier graag van op de hoogte. Er zijn een aantal standaard zaken die vastgelegd kunnen worden in een testament, maar er zijn ook meerdere uitzonderingen op de wet die u of uw erfgenamen een voordeel op kunnen leveren. Wij brengen u hier van op de hoogte tijdens het opstellen van het testament. Na het vastleggen van al uw wensen in een zogenoemde notariële akte, wordt het testament door u en door de notaris ondertekent. Wij registeren deze akte in het Centraal Testamenten Register. Het testament is niet in te zien door anderen. 

Testament voor samenwoners

Wanneer u samenwoont, maar nog niet getrouwd of op een andere manier geregisterd bent. Heeft uw partner geen recht op uw erfenis. Het is van belang om dit vast te laten leggen in een testament, anders zijn uw bloedverwanten uw erfgenamen en krijgt uw partner niks. Met een verblijvingsbeding kan uw partner in het huis blijven wonen in het geval u komt te overlijden. Alle goederen worden dan eigendom van uw partner. In een testament kunt u uw partner tot uw erfgenaam benoemen. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw partner financieel goed achterblijft.

Testament zonder kinderen

Wanneer u geen kinderen heeft en u komt te overlijden, dan gaat de erfenis automatisch naar uw partner. Komt uw partner vervolgens ook te overlijden dan gaat de erfenis naar de bloedverwanten van uw partner. Als u daarvan wilt afwijken, dient u dit vast te leggen in het testament. Hierin kunt u ook vastleggen welke familieleden wel of geen recht hebben op uw erfenis. Ook kunt u ervoor kiezen om een deel van uw erfenis aan een goed doel te geven.

Levenstestament

In een levenstestament kunt u uw wensen vastleggen voor situaties waarin u niet meer voor u zelf zou kunnen zorgen. Hierin kunt u bijvoorbeeld vastleggen dat u jaarlijkse schenkingen aan een goed doel wilt doen of wanneer u wel of niet een medische handeling wilt ondergaan. Wie uw bankzaken mag behartigen of wat er met uw bezittingen moet gebeuren. Wilt u bepalen wat er na uw overlijden gebeurt, dan is een ‘gewoon’ testament noodzakelijk.

Lint Notarissen helpt u graag bij het opstellen van uw (levens)testament. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken