Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Maatschap

Maatschap

Een maatschap is een rechtsvorm waar je als startende ondernemer, waar u voor kunt kiezen wanneer u uw bedrijf start. Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere personen, dit zijn de zogenoemde maten. Iedere maat brengt afzonderlijk arbeid, geld of goederen in. Het uiteindelijke voordeel wordt verdeeld onder alle maten. Met de gezamenlijk inbrengt wordt een doel nagestreefd. Bekende maatschappen zijn artsen, advocaten, notarissen en accountants. Maatschappen komen veelal voor in de medische, juridische en agrarische sector. In een maatschapscontract worden de onderlinge verplichtingen tussen de maten vastgelegd.

Aansprakelijkheid

Alle maten van een maatschap zijn voor een evenredig deel van het bedrijf aansprakelijk. Een maatschap mag rechtshandelingen verrichten, door derden worden aangesproken of zelf een rechtszaak aanspannen. Het maatschapsvermogen is gescheiden van het privévermogen, privé-schuldeisers van maten kunnen dus geen aanspraak maken op het vennootschapsvermogen. Zakelijke schuldeisers kunnen hier wel aanspraak op maken. Wanneer het voor zakelijke schuldeisers niet mogelijk is om hun vorderingen uit het maatschapsvermogen te ontvangen, dan mogen zij het ook op uw privévermogen verhalen. Elke maat is voor een gelijk deel aansprakelijk en dus niet voor de hele maatschap schuld.

Bevoegdheden

In het maatschapscontract leggen u en de andere maten verschillende regels vast. Hierin staat bijvoorbeeld welke maat beheersdaden mag verrichten. Beheersdaden zijn handelingen die tot de normale gang van zaken van de maatschap behoren. U kunt dit vergelijken met de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

Beschikkingshandelingen, zoals het afsluiten van een overeenkomst met een andere partij, vallen buiten de normale activiteiten van de maatschap. Alle maten zijn dan tegenover de wederpartij aansprakelijk. Als er een maat buiten zijn bevoegdheid gehandeld heeft, dan zijn de andere maten niet verbonden aan de beschikkingshandeling. Het is belangrijk om daar met uw werkmaten duidelijke afspraken over te maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een maatschapscontract. Lint Notarissen brengt u daar graag van op de hoogte en stelt samen met u het maatschapscontract op.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken