Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Tekst Maatschap

Maatschap

Een maatschap is een rechtsvorm waar u als startende ondernemer voor kunt kiezen wanneer u uw bedrijf start. Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere personen, dit zijn de zogenoemde maten. Iedere maat brengt afzonderlijk arbeid, geld of goederen in. Het uiteindelijke voordeel wordt verdeeld onder alle maten. Met de gezamenlijk inbrengt wordt een doel nagestreefd. Bekende maatschappen zijn artsen, advocaten, notarissen en accountants. Maatschappen komen veelal voor in de medische, juridische en agrarische sector. In een maatschapscontract worden de onderlinge verplichtingen tussen de maten vastgelegd.

Aansprakelijkheid

Alle maten van een maatschap zijn voor een evenredig deel van het bedrijf aansprakelijk. Een maatschap mag rechtshandelingen verrichten, door derden worden aangesproken of zelf een rechtszaak aanspannen. Het maatschapsvermogen is gescheiden van het privévermogen, privé-schuldeisers van maten kunnen dus geen aanspraak maken op het vennootschapsvermogen. Zakelijke schuldeisers kunnen hier wel aanspraak op maken. Wanneer het voor zakelijke schuldeisers niet mogelijk is om hun vorderingen uit het maatschapsvermogen te ontvangen, dan mogen zij het ook op uw privévermogen verhalen. Elke maat is voor een gelijk deel aansprakelijk en dus niet voor de hele maatschap schuld.

Bevoegdheden

In het maatschapscontract leggen u en de andere maten verschillende regels vast. Hierin staat bijvoorbeeld welke maat beheersdaden mag verrichten. Beheersdaden zijn handelingen die tot de normale gang van zaken van de maatschap behoren. U kunt dit vergelijken met de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

Beschikkingshandelingen, zoals het afsluiten van een overeenkomst met een andere partij, vallen buiten de normale activiteiten van de maatschap. Alle maten zijn dan tegenover de wederpartij aansprakelijk. Als er een maat buiten zijn bevoegdheid gehandeld heeft, dan zijn de andere maten niet verbonden aan de beschikkingshandeling. Het is belangrijk om daar met uw werkmaten duidelijke afspraken over te maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een maatschapscontract. Lint Notarissen brengt u daar graag van op de hoogte en stelt samen met u het maatschapscontract op.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken