Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Schenk- en erfbelasting Tekst

Schenk- en erfbelasting 2021

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Successiewet. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u van iemand erft of geschonken krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen, geldt een vrijstelling van € 671.910 en voor kinderen is dat € 21.282. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar bedraagt de vrijstelling € 54.246 (te gebruiken voor studie) of € 102.010 (te gebruiken voor eigen woning) of € 26.040 (vrije besteding).

Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 6.604 (jaarlijkse vrijstelling).

Overzicht Schenk- en erfbelasting 2021
 

Deel van de belaste verkrijging

Tarief groep 1: partners en kinderen

Tariefgroep 1a: kleinkinderen

Tariefgroep 2: overige verkrijgers

Te gebruiken voor studie, woning of vrije besteding

Tot € 128.751 = 10%

 

Tot € 128.751 = 18%

Tot € 128.751 = 30%

Te gebruiken voor studie, woning of vrije besteding

V.a. € 128.751 = 20%

 

V.a. € 128.751 = 36%

 

V.a. € 128.751 = 40%

 

 

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners

€ 671.910

Kinderen en kleinkinderen

€ 21.282

Zieke en gehandicapte kinderen

€ 63.836

Ouders

€ 50.397

Overige verkrijgers

€ 2.244

 

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen

€ 6.604

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

€ 26.881

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, als de schenking wordt gebruikt voor studie)

€ 55.996

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, als de schenking wordt gebruikt voor een woning)

€ 105.302

Overige verkrijgers

€ 3.244


Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is vrijgesteld van belasting, dit geldt alleen wanneer de onderneming niet meer dan € 1.119.845 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.119.845; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

Goede doelen

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.

Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI's hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken