Tekst melding

De notarissen en medewerkers van Lint notarissen wensen iedereen prettige feestdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2022. Op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december hebben wij gewijzigde openingstijden en zijn we vanaf 13:00 uur gesloten.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Schenk- en erfbelasting Tekst

Schenk- en erfbelasting 2021

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Successiewet. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u van iemand erft of geschonken krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen, geldt een vrijstelling van € 671.910 en voor kinderen is dat € 21.282. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar bedraagt de vrijstelling € 54.246 (te gebruiken voor studie) of € 102.010 (te gebruiken voor eigen woning) of € 26.040 (vrije besteding).

Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 6.604 (jaarlijkse vrijstelling).

Overzicht Schenk- en erfbelasting 2021
 

Deel van de belaste verkrijging

Tarief groep 1: partners en kinderen

Tariefgroep 1a: kleinkinderen

Tariefgroep 2: overige verkrijgers

Te gebruiken voor studie, woning of vrije besteding

Tot € 128.751 = 10%

 

Tot € 128.751 = 18%

Tot € 128.751 = 30%

Te gebruiken voor studie, woning of vrije besteding

V.a. € 128.751 = 20%

 

V.a. € 128.751 = 36%

 

V.a. € 128.751 = 40%

 

 

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners

€ 671.910

Kinderen en kleinkinderen

€ 21.282

Zieke en gehandicapte kinderen

€ 63.836

Ouders

€ 50.397

Overige verkrijgers

€ 2.244

 

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen

€ 6.604

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

€ 26.881

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, als de schenking wordt gebruikt voor studie)

€ 55.996

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, als de schenking wordt gebruikt voor een woning)

€ 105.302

Overige verkrijgers

€ 3.244


Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is vrijgesteld van belasting, dit geldt alleen wanneer de onderneming niet meer dan € 1.119.845 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.119.845; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

Goede doelen

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.

Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI's hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2022 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken