Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Publicatieplicht ANBI's

Publicatieplicht ANBI's

De regelgeving over algemeen nut beogende instellingen (ANBI) – bijvoorbeeld goede doelen – is sinds de invoering daarvan vrijwel continu in beweging. Dat is de ook de komende jaren nog niet voorbij. Bent u als bestuurder betrokken bij een dergelijke stichting of vereniging, dan is het noodzakelijk om aan de ANBI-voorwaarden te blijven voldoen. Immers, als u de ANBI-status verliest, verliest u ook belangrijke fiscale voordelen voor de schenk- en erfbelasting. Een van die voorwaarden is de publicatieplicht op Internet.

Elke ANBI is verplicht om bepaalde gegevens op Internet te publiceren. Er wordt verwacht dat u de gegevens op uw eigen website plaatst. Als uw instelling geen eigen website heeft, mag u ook gebruik maken van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke website van uw brancheorganisatie. Voor kerkgenootschappen geldt deze verplichting sinds 1 januari 2016.

Welke gegevens moet u op Internet zetten?

  • Naam van de instelling
  • Contactgegevens
  • RSIN/ fiscaal nummer; op de website van de Belastingdienst staat het RSIN/ fiscaal nummer en het internetadres van iedere ANBI
  • Doelstelling
  • Beleidsplan
  • Samenstelling van het bestuur
  • Namen van bestuursleden
  • Beloningsbeleid
  • Verslag van de activiteiten
  • Financiële verantwoording, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar.

Vindt u dat publicatie van bepaalde gegevens de veiligheid van bestuurders of hun familieleden in gevaar brengt, dan kunt u de belastinginspecteur om ontheffing vragen van publicatie van de namen van de bestuursleden.

Wat gebeurt er als u deze informatie niet publiceert?

Blijft u in gebreke om de verplichte informatie op Internet te plaatsen, dan kan dat u uw ANBI-status kosten. Let ook op de al langer geldende verplichting dat bij (de eerstvolgende) statutenwijziging de bepaling over de bestemming van het liquidatiesaldo zodanig wordt aangepast, dat het liquidatiesaldo wordt bestemd ten behoeve van een ANBI of een soortgelijke buitenlandse instelling. U bent ook uw ANBI-status kwijt als u niet aan deze verplichting voldoet. Tot anderhalf jaar geleden kon in de statuten het liquidatiesaldo ten behoeve van het algemeen nut worden bestemd, dat is inmiddels niet meer zo.

Om uw ANBI-status te behouden moet ook u ook blijven voldoen aan de grenzen die aan de beloning van bestuurders en leden van de raad van toezicht zijn gesteld. Die moet in ‘redelijke’ verhouding tot de bestedingen staan en aan integriteitseisen en administratieve verplichtingen voldoen.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken