Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Tekst Commanditaire vennootschap

Commanditaire vennootschap

Een C.V. (commanditaire vennootschap) is afgeleid van de V.O.F.. Bij een C.V. zijn er twee soorten firmanten: de beherende vennoten (deze is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor vennootschapsschulden) en de commanditaire vennoten (is niet aansprakelijk, ook wel stille vennoot genoemd). Dat betekent dat elke beherende vennoot aansprakelijk kan worden gesteld voor alle verplichtingen van de C.V.. Privéschuldeisers kunnen geen aanspraak maken op het vennootschapsvermogen. Schuldeisers kunnen hier wel aanspraak op maken én ook op uw privévermogen.

Rol commanditaire vennoot

Binnen een commanditaire vennootschap is een commanditaire vennoot de financier, maar is niet aansprakelijk voor de schulden van de C.V. dan tot het bedrag dat hij ingebracht heeft. Indien de commanditaire vennoot zich als beherende vennoot gedraagt, dus beheersdaden of beschikkingsdaden verricht. Dan wordt hij aansprakelijk alsof hij beherend vennoot van de C.V. is. Als hij de rol van stille vennoot wil handhaven, zal hij zich dus aan een aantal voorwaarden moeten houden. Een andere voorwaarden is dat de naam van de commanditaire vennoot niet in de naam van de vennootschap voorkomt. Wanneer dit wel het geval is kan het overkomen alsof de commanditaire vennoot een beherend, en dus aansprakelijk, vennoot is.

Een andere voorwaarde is dat de eigen naam van de commanditaire vennoot niet in de naam van de vennootschap voorkomt. Hierdoor zou immers de schijn worden gewekt dat de commanditaire vennoot een beherend vennoot, en dus aansprakelijk vennoot is. Overigens kan, onder omstandigheden, van deze regel worden afgeweken.

Waarom u kiest voor een C.V.

Een commanditaire vennootschap kiest ervoor om risicodragend geldbedragen ter beschikking willen stellen aan de vennootschap en deze bedragen niet willen lenen. Wanneer een vennoot een geldbedrag inbrengt, krijgt hij daar geen rente over, maar deelt als vennoot in de winst. In een vennootschapscontract worden alle belangrijk afspraken vastgelegd. Hier kunt u andere de afspraken over de wijze van winstverdeling terugvinden. Door de complexiteit van het contract en de regelgeving, is het verstandig om de expertise van een Notaris in te schakelen. Lint Notarissen helpt u graag bij het opstellen van een dergelijk contract of beantwoord al uw overige vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken