Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Commanditaire vennootschap

Commanditaire vennootschap

Een C.V. (commanditaire vennootschap) is afgeleid van de V.O.F.. Bij een C.V. zijn er twee soorten firmanten: de beherende vennoten (deze is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor vennootschapsschulden) en de commanditaire vennoten (is niet aansprakelijk, ook wel stille vennoot genoemd). Dat betekent dat elke beherende vennoot aansprakelijk kan worden gesteld voor alle verplichtingen van de C.V.. Privéschuldeisers kunnen geen aanspraak maken op het vennootschapsvermogen. Schuldeisers kunnen hier wel aanspraak op maken én ook op uw privévermogen.

Rol commanditaire vennoot

Binnen een commanditaire vennootschap is een commanditaire vennoot de financier, maar is niet aansprakelijk voor de schulden van de C.V. dan tot het bedrag dat hij ingebracht heeft. Indien de commanditaire vennoot zich als beherende vennoot gedraagt, dus beheersdaden of beschikkingsdaden verricht. Dan wordt hij aansprakelijk slof hij beherend vennoot van de C.V. is. Als hij de rol van stille vennoot wil handhaven, zal hij zich dus aan een aantal voorwaarden moeten houden. Een andere voorwaarden is dat de naam van de commanditaire vennoot niet in de naam van de vennootschap voorkomt. Wanneer dit wel het geval is kan het overkomen alsof de commanditaire vennoot een beherend, en dus aansprakelijk, vennoot is.

Een andere voorwaarde is dat de eigen naam van de commanditaire vennoot niet in de naam van de vennootschap voorkomt. Hierdoor zou immers de schijn worden gewekt dat de commanditaire vennoot een beherend vennoot, en dus aansprakelijk vennoot is. Overigens kan, onder omstandigheden, van deze regel worden afgeweken.

Waarom u kiest voor een C.V.

Een commanditaire vennootschap kiest ervoor om risicodragend geldbedragen ter beschikking willen stellen aan de vennootschap en deze bedragen niet willen lenen. Wanneer een vennoot een geldbedrag inbrengt, krijgt hij daar geen rente over, maar deelt als vennoot in de winst. In een vennootschapscontract worden alle belangrijk afspraken vastgelegd. Hier kunt u andere de afspraken over de wijze van winstverdeling terugvinden. Door de complexiteit van het contract en de regelgeving, is het verstandig om de expertise van een Notaris in te schakelen. Lint Notarissen helpt u graag bij het opstellen van een dergelijk contract of beantwoord al uw overige vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken