Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Het oprichten van een BV

Het oprichten van een BV

Een BV (besloten vennootschap) biedt voordelen voor kleine ondernemers. Als eenmanszaak, V.O.F. of maatschap bent u ook privé aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming. Wanneer u een BV opricht, dan is vennootschap aansprakelijk en niet u privé. De wet op de Flex- BV maakt het mogelijk om zonder kapitaalstorting of goederen een besloten vennootschap op te richten. Aandeelhouders hebben flexibele rechten, die zich uiten in het stemrecht, de blokkering en de winstuitkering.

De belangrijkste aspecten bij het oprichten van een BV zijn

  • U heeft geen minimumkapitaal nodig.
  • De crediteurenbescherming is ontstaan uit een uitkeringstest in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders.
  • Aandeelhouders kunnen het bestuur benoemen.
  • Aandelen zijn vrij overdraagbaar.
  • Besluiten kunnen buiten de algemene vergadering genomen worden.
  • Mogelijkheid tot flexibele verdeling van het stemrecht.

Aandelen

De inhoud van de statuten geven aan of aandelen wel of niet vrij overdraagbaar zijn. Uw wil natuurlijk niet ineens geconfronteerd worden met een nieuwe partner waar u zelf niet voor gekozen heeft. Alle aandeelhouders worden in een aandeelhouder register vermeld. Dit verzorgd Lint Notarissen voor u. Wanneer er aandelen worden overgedragen, verzorgen wij de inschrijving in het aandeelhoudersregister, u bewaart zelf het register.

Fusies

Wanneer u ervoor kiest om te fuseren met een ander bedrijf, dan kan dat natuurlijk meerdere redenen hebben. Elke fusie vraagt om een andere aanpak. Lint Notarissen helpt u graag om de fusie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er zijn verschillende soorten fusies, hierbij kunt u denken aan: bedrijfsfusie, aandelenfusie en juridische fusie. Wij vertellen u graag de verschillen en wat voor u de beste optie is. 

Ondernemers testament

Een 'ondernemerstestament' is een testament waarin u als ondernemer/ directeur-grootaandeelhouder (DGA) bepaalt wat er na uw overlijden met uw bedrijf moet gebeuren. Hierin kunt u vast leggen wat er met uw bedrijf gebeurt wanneer u plots komt te overlijden.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Als u uw bedrijf binnen de familie overdraagt, hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald over het onroerend goed van het bedrijf. Binnen de familie, dat zijn kinderen, kleinkinderen, broers, zussen of hun echtgenoten. Er gelden overigens wel een aantal voorwaarden. Zo moet uw opvolger het bedrijf minimaal drie jaar voortzetten.

Lint Notarissen brengt u graag op de hoogte van alle juridische en fiscale consequenties die heeft als u een onderneming in de vorm van een besloten of naamloze vennootschap wilt gaan voeren.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken