Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Schenking

Schenken

Een erfenis doet u vaak een toekomstige erfgenaam, zodat de uiteindelijke schenking verminderd en in de toekomst minder belasting hoeft te betalen. Doet u een schenking aan een goed doel als een nuttige instelling, denk hierbij aan dorpshuizen, sportvereniging en dergelijke, dan is de schenking aftrekbaar voor de inkomsten belasting. Schenkt u aan een persoon, dan is de schenking niet aftrekbaar. Schenkingen zijn er in twee varianten:

  • Periodieke schenkingen: wanneer u voor vijf jaar lang eens per jaar een schenking doet aan een nuttige instelling en dit via een notariële akte regelt, zijn deze schenkingen aftrekbaar voor de inkomsten belasting.
  • Overige schenkingen: om in aanmerking te komen voor belasting aftrek, moet u in één jaar een bepaald bedrag hebben geschonken.

Verschillende soorten schenkingen

Schenkingen kunnen juridisch gezien om drie verschillende manieren gedaan worden: op papier, in geld of in goederen. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om zelf de belasting te betalen of dit door de ontvanger te laten voldoen. Wanneer u een schenking op papier doet, legt u in een akte een bepaald bedrag vast dat u schuldig bent aan uw kinderen en u betaald hier jaarlijks rente over. De schenking kan pas opgeëist worden als u en uw partner beide overleden zijn. Kiest u voor een schenking in geld of goederen, dan is dit bijvoorbeeld in de vorm van een huis, effecten, aannemelijk belang aandelen, kunst of antiek. Heeft uw kind geld van u geleend en schelt u deze schulden kwijt, dan is er ook sprake van een schenking. Het voordeel van schenken is dat u in de toekomst minder erfbelasting hoeft te betalen. Aan de andere kant moet u wel rekening houden met overdrachtsbelasting en inkomstenbelasting.

Ook kunt u betreft schenkingen het een en andere laten vastleggen in uw testament. Bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule voor als uw kinderen gaan scheiden. De partner van uw kind heeft dan geen recht op de helft van de schenking.

Belastingvrij schenken

Wanneer u erft, dient u altijd erfbelasting te betalen. De hoogte hiervan is geheel afhankelijk van de hoogte van de erfenis. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van de belastingvrijstellingen op, dit betekent dat u over een deel van de erfenis geen belasting hoeft te betalen. Als ouder is het mogelijk om jaarlijks een geld bedrag belasting vrij aan uw (klein)kinderen te schenken. Ook mag u eenmalig een groter bedrag schenken, dit moet u dan wel opgeven bij de belasting dienst.

Lint Notarissen beantwoord graag al uw vragen over schenken. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken