Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Tekst Oprichten vereniging

Oprichten vereniging

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen. Dit zijn leden van de vereniging en hebben een gezamenlijk doel. In de statuten staan de regels van de verenging. De uitvoeringsregels zijn meestal vastgelegd in een huishoudelijk regelement. Hierin kunt bijvoorbeeld manier van vergaderen, besluitvorming en het gebruik van een verenigingslocatie terugvinden.

Wilt u de vereniging bij notariële akte oprichten, dan moeten de statuten een aantal verplichte onderdelen bevatten:

  • De naam van de vereniging.
  • Het doel van de vereniging.
  • De verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben.
  • De manier waarop de algemene ledenvergadering gehouden wordt.
  • De manier waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen.

Net als bij de stichting moet ook in de statuten worden bepaald waar het geld en de goederen van de vereniging heen gaan als de vereniging wordt ontbonden, dan wel de manier waarop die bestemming wordt vastgesteld.

Belangrijke kenmerken van de vereniging

Een vereniging mag niet opgezet worden om de openbare orde te verstoren en mag ook niet in strijd zijn met de wet. Een vereniging mag winst maken en fondsen vormen. Dit moet dan wel ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel van de vereniging. In een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bent u als bestuurder volledig aansprakelijk voor het gehele bedrag van de schulden van de vereniging.

In het verenigingsrecht staat vastgelegd hoe u uw vereniging intern moet organiseren. Ook staat er beschreven op welke manier u de verslaglegging en financiële verantwoording aan uw leden en derden moet afleggen. Tijdens de algemene leden vergaderen mag elk lid aansluiten en heeft elk lid een stem. Wanneer de vereniging uit meerdere leden bestaat, kan de algemene leden vergadering ook samengesteld worden uit afgevaardigden van de leden.

Wanneer er sprake is van een onbehoorlijk bestuur, is het bestuur collectief aansprakelijk. Er is wettelijk vastgelegd dat elk bestuurslid zijn of haar bestuurstaak moet vervullen. Wanneer de ledenvergadering het jaarverslag en het beleid goedgekeurd heeft, kan de collectieve aansprakelijkheid opgeheven worden.

 

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken