Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Tekst Oprichten vereniging

Oprichten vereniging

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen. Dit zijn leden van de vereniging en hebben een gezamenlijk doel. In de statuten staan de regels van de verenging. De uitvoeringsregels zijn meestal vastgelegd in een huishoudelijk regelement. Hierin kunt bijvoorbeeld manier van vergaderen, besluitvorming en het gebruik van een verenigingslocatie terugvinden.

Wilt u de vereniging bij notariële akte oprichten, dan moeten de statuten een aantal verplichte onderdelen bevatten:

  • De naam van de vereniging.
  • Het doel van de vereniging.
  • De verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben.
  • De manier waarop de algemene ledenvergadering gehouden wordt.
  • De manier waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen.

Net als bij de stichting moet ook in de statuten worden bepaald waar het geld en de goederen van de vereniging heen gaan als de vereniging wordt ontbonden, dan wel de manier waarop die bestemming wordt vastgesteld.

Belangrijke kenmerken van de vereniging

Een vereniging mag niet opzet worden om de openbare orde te verstoren en mag ook niet in strijd zijn met de wet. Een vereniging mag winst maken en fondsen vormen. Dit moet dan wel ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel van de vereniging. In een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bent u als bestuurder volledig aansprakelijk voor het gehele bedrag van de schulden van de vereniging.

In het verenigingsrecht staat vastgelegd hoe u uw vereniging intern moet organiseren. Ook staat er beschreven op welke manier u de verslaglegging en financiële verantwoording aan uw leden en derden moet afleggen. Tijdens de algemene leden vergaderen mag elk lid aansluiten en heeft elk lid een stem. Wanneer de vereniging uit meerdere leden bestaat, kan de algemene leden vergadering ook samengesteld worden uit afgevaardigden van de leden.

Wanneer er sprake is van een onbehoorlijk bestuur, is het bestuur collectief aansprakelijk. Er is wettelijk vastgelegd dat elk bestuurslid zijn of haar bestuurstaak moet vervullen. Wanneer de ledenvergadering het jaarverslag en het beleid goedgekeurd heeft, kan de collectieve aansprakelijkheid opgeheven worden.

 

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken