Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Wanneer een authentieke akte, wanneer een onderhandse akte?

Voor vele betrokkenen doet zich de vraag voor hoe deze overeenkomsten vast te leggen, in een onderhandse of een notariële akte. Partijen moeten daarbij zelf de keuze maken. Bij een onderhandse akte hebben alle partijen gelijke rechten en heeft er niemand een eerste voorrecht. Bij een notariële akte is dat anders, dat verschaft elke partij een executoriale titel, hetgeen inhoudt dat elke partij nakoming kan afdwingen.

Soms is een notariële akte wettelijk voorgeschreven. Denk aan de levering van een huis, het vestigen van een hypotheek, het maken van een testament, of het oprichten van een besloten vennootschap.

Bij andere akten, zoals een akte voor geldlening of een akte waarin een vaststellingsovereenkomst is vastgelegd, kunt u kiezen voor een notariële vorm. U kunt dan echter ook kiezen voor een onderhandse vorm, met alleen de handtekeningen van betrokken partijen onder de afspraak.

Waarom zou u een notariële vorm kiezen?

  1. Na ondertekening door de notaris staat de datum van de akte tegenover iedereen vast. En iedereen kan erop vertrouwen dat de akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars zijn vermeld.
  2. Iemand die een akte heeft laten opmaken, krijgt een kopie (ook wel grosse of afschrift genoemd) om de afspraken altijd te kunnen bewijzen. Als iemand in een notariële akte een bedrag heeft schuldig erkend en de schuldenaar komt zijn verplichtingen niet na, dan kan de schuldeiser met de grosse direct overgaan tot executie (verkoop van de goederen van de schuldenaar). Tussenkomst van de rechter is dan niet nodig.
  3. De notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen van alle betrokkenen behartigt bij het opstellen van een notariële akte.
  4. De akte blijft eeuwig bewaard. Als de notaris stopt, dan wordt zijn protocol (dossier met akten) overgenomen door een andere notaris (zijn opvolger).
Als klant kunt u een aantal gevallen dus kiezen voor de vorm van een notariële akte, bijvoorbeeld omdat u extra waarborgen wilt.

Wilt u meer weten over het verschil tussen notariële en onderhandse akte? Bel ons voor het maken van een afspraak.
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken