Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Tijdig nadenken over het regelen van uw nalatenschap

U kunt alvast nagaan hoe de vererving is. U voorkomt daarmee dat er na uw overlijden onduidelijkheden ontstaan over uw erfenis. Hoe kunt u dat doen?

In de eerste plaats regelt het wettelijk erfrecht al het nodige voor u. In het wettelijk erfrecht staan immers de regels over welke personen van u erven. Als dat wat u betreft goed is hoeft u daar verder niets voor te doen, maar het kan ook zo zijn dat u helemaal niet wilt dat uw nalatenschap volgens die regels vererft, of dat u gedeeltelijk van die regels wilt afwijken.

Wettelijk gezien zijn er een aantal mogelijkheden gegeven om zelf te kunnen bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt.
U kunt daarvoor een testament laten opstellen. Dit is het document waarin u door een notaris laat opschrijven wat er na het overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Met het testament maakt u dus uw eigen keuzes. De notaris stelt het testament voor u op en adviseert u over de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen voor uw erfgenamen.
Met het testament regelt u uw gehele nalatenschap: al uw bezittingen en schulden vererven naar de door u aangewezen personen of organisaties.

Als de wettelijke regeling voor u voldoende is, maar u wel speciale spullen (inboedelgoederen of sieraden e.d.) wilt nalaten aan iemand, dan kunt u een codicil maken. Een testament is dan niet nodig. Een codicil mag ook alleen maar bepaalde goederen bevatten, die heel precies omschreven moeten zijn. Er mogen geen geldbedragen in een codicil aan iemand worden toegekend.
Een codicil moet met inkt of balpen worden geschreven, dus niet getypt, en vervolgens worden ondertekend en gedateerd. Een codicil bewaart u gewoon thuis. Een nadeel daarvan is dat het dus zomaar kwijt kan raken of worden vernietigd. Om dit laatste te voorkomen kan het codicil ook worden gedeponeerd bij de notaris, deze wil het ook wel even voor u controleren of het goed is opgesteld.
Overigens kan het codicil ook worden opgesteld naast een testament dat u maakt.

Alternatief voor het codicil is het opnemen van een legaat in uw testament. Hierin wordt ook duidelijk beschreven wat u aan welke persoon wilt nalaten. Bijvoorbeeld welk meubelstuk, welk sieraad, maar ook grotere zaken die u niet in een codicil mag noemen, zoals een auto, aandelen in een BV, of uw woning. Ook kan een bepaalde som geld worden gelegateerd. Degene aan wie u het legaat wilt nalaten heet een legataris. U kunt ook een legaat opnemen voor een organisatie, bijvoorbeeld een goed doel.
De erfgenamen zijn verplicht de legataris op de hoogte te stellen van het legaat en het legaat af te geven of uit keren.

Er bestaat ook nog een andere mogelijkheid om bezit na te laten. Hierbij gaat het uitsluitend om bezit dat u samen met iemand anders heeft, zoals een partner waarmee u samenwoont of gezamenlijk bedrijfsvermogen in een maatschap of vennootschap onder firma.
In een samenlevingscontract of firmacontract wordt dan een verblijvingsbeding opgenomen. Het beding houdt in dat u samen met de partner afspreekt dat na uw overlijden alle goederen die op beider naam staan bij de overblijvende partner mogen blijven. Uw wettelijke erfgenamen zijn ook gebonden aan deze afspraak. Het verblijvingsbeding heeft dus alleen betrekking op het gemeenschappelijke eigendom. De goederen die tot het privé-eigendom van de overledene behoren worden geen eigendom van de andere partner. Om die zaken ook aan die partner na te laten zal dan toch ook een testament gemaakt moeten worden.

Wilt u meer informatie over het vorenstaande? Neem dan contact op met ons kantoor, wij helpen u graag verder om uw zaken goed te regelen.
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken