Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Tijdig nadenken over het regelen van uw nalatenschap

U kunt alvast nagaan hoe de vererving is. U voorkomt daarmee dat er na uw overlijden onduidelijkheden ontstaan over uw erfenis. Hoe kunt u dat doen?

In de eerste plaats regelt het wettelijk erfrecht al het nodige voor u. In het wettelijk erfrecht staan immers de regels over welke personen van u erven. Als dat wat u betreft goed is hoeft u daar verder niets voor te doen, maar het kan ook zo zijn dat u helemaal niet wilt dat uw nalatenschap volgens die regels vererft, of dat u gedeeltelijk van die regels wilt afwijken.

Wettelijk gezien zijn er een aantal mogelijkheden gegeven om zelf te kunnen bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt.
U kunt daarvoor een testament laten opstellen. Dit is het document waarin u door een notaris laat opschrijven wat er na het overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Met het testament maakt u dus uw eigen keuzes. De notaris stelt het testament voor u op en adviseert u over de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen voor uw erfgenamen.
Met het testament regelt u uw gehele nalatenschap: al uw bezittingen en schulden vererven naar de door u aangewezen personen of organisaties.

Als de wettelijke regeling voor u voldoende is, maar u wel speciale spullen (inboedelgoederen of sieraden e.d.) wilt nalaten aan iemand, dan kunt u een codicil maken. Een testament is dan niet nodig. Een codicil mag ook alleen maar bepaalde goederen bevatten, die heel precies omschreven moeten zijn. Er mogen geen geldbedragen in een codicil aan iemand worden toegekend.
Een codicil moet met inkt of balpen worden geschreven, dus niet getypt, en vervolgens worden ondertekend en gedateerd. Een codicil bewaart u gewoon thuis. Een nadeel daarvan is dat het dus zomaar kwijt kan raken of worden vernietigd. Om dit laatste te voorkomen kan het codicil ook worden gedeponeerd bij de notaris, deze wil het ook wel even voor u controleren of het goed is opgesteld.
Overigens kan het codicil ook worden opgesteld naast een testament dat u maakt.

Alternatief voor het codicil is het opnemen van een legaat in uw testament. Hierin wordt ook duidelijk beschreven wat u aan welke persoon wilt nalaten. Bijvoorbeeld welk meubelstuk, welk sieraad, maar ook grotere zaken die u niet in een codicil mag noemen, zoals een auto, aandelen in een BV, of uw woning. Ook kan een bepaalde som geld worden gelegateerd. Degene aan wie u het legaat wilt nalaten heet een legataris. U kunt ook een legaat opnemen voor een organisatie, bijvoorbeeld een goed doel.
De erfgenamen zijn verplicht de legataris op de hoogte te stellen van het legaat en het legaat af te geven of uit keren.

Er bestaat ook nog een andere mogelijkheid om bezit na te laten. Hierbij gaat het uitsluitend om bezit dat u samen met iemand anders heeft, zoals een partner waarmee u samenwoont of gezamenlijk bedrijfsvermogen in een maatschap of vennootschap onder firma.
In een samenlevingscontract of firmacontract wordt dan een verblijvingsbeding opgenomen. Het beding houdt in dat u samen met de partner afspreekt dat na uw overlijden alle goederen die op beider naam staan bij de overblijvende partner mogen blijven. Uw wettelijke erfgenamen zijn ook gebonden aan deze afspraak. Het verblijvingsbeding heeft dus alleen betrekking op het gemeenschappelijke eigendom. De goederen die tot het privé-eigendom van de overledene behoren worden geen eigendom van de andere partner. Om die zaken ook aan die partner na te laten zal dan toch ook een testament gemaakt moeten worden.

Wilt u meer informatie over het vorenstaande? Neem dan contact op met ons kantoor, wij helpen u graag verder om uw zaken goed te regelen.

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken