Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Tekenen notariële akten in coronatijd

Ook het notariaat moet zich uiteraard houden aan de richtlijnen van het RIVM waardoor er maatregelen zijn getroffen om het ambt veilig uit te kunnen oefenen. Zo zijn er veiligheidsschermen bij de receptie, we geven geen handen meer, er staat handgel in de wachtkamer, alles waarbij sprake is van klantcontact wordt ontsmet, enzovoort.
Een andere maatregel is het beperken van fysiek bezoek aan onze kantoren door waar dat kan klanten te vragen bij volmacht te tekenen en makelaars, hypotheekadviseurs en dergelijke te vragen niet meer bij de afspraak aanwezig te zijn. Ook is het niet meer verplicht een volmacht te laten legaliseren bij een andere notaris, hiervoor in de plaats is online identificatie gekomen.

Een enkele akte zoals een hypotheekakte of een testament kan wettelijk gezien niet op afstand of bij volmacht worden getekend. Omdat dit soort akten nu eenmaal wel getekend moeten kunnen worden, heeft de ministerraad ingestemd met een spoedwetsvoorstel voor personen die vanwege de corona-maatregelen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen. Met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen zoals skype, whatsapp, teams etc. kan deze akte dan toch rechtsgeldig tot stand komen.
Verder wordt het op verschillende terreinen mogelijk gemaakt om tijdelijk via elektronische middelen te communiceren waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven zoals bij rechtspersonen. Het bestuur kan dan bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via een livestream bij te wonen is. Voorwaarde is wel dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig.

Het notariaat blijft zijn diensten dus gewoon verlenen, ook als u ziek bent, of bang (voor besmetting) om naar kantoor te komen. Als u dit van te voren aangeeft dan zorgen wij ervoor dat de aankoop van de woning en het sluiten of oversluiten van een hypotheek gewoon door kan gaan.
Ondanks de coronacrisis is het een gunstig moment om een huis te kopen en/of een hypotheek (over) te sluiten, de rente is nog altijd historisch laag maar dreigt wat op te gaan lopen. Heeft u vragen over de toegankelijkeid van het notariaat, neem dan gerust even contact met ons op.


Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken