Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Statutenwijziging mogelijk zonder toestemming rechter

De reden van het opnemen van die bepaling in de statuten kan te maken hebben met het verleden van de rechtspersoon, bijvoorbeeld als die in het verleden een stichting is geweest en is omgezet in een besloten vennootschap. De wet bepaalt dan dat het ten tijde van de omzetting aanwezige vermogen alleen met toestemming van de rechter anders mag worden aangewend. Onlangs boog de rechter zich over een dergelijk toestemmingsverzoek, waarin de statuten van de besloten vennootschap deze 'klem' ook bevatten, maar ook dat het gedeelte van de statuten van de besloten vennootschap die op deze klem betrekking heeft niet mag worden gewijzigd.

De rechtbank stelde dat rechterlijke toestemming voor het wijzigen van statuten in de wet alleen is geregeld voor stichtingen en dat voor het wijzigen van statuten van een besloten vennootschap in principe geen toestemming nodig is. Ook als de statuten voorschrijven dat een wijziging van de statuten is verboden dan mag de algemene vergadering met algemene stemmen toch tot statutenwijziging besluiten. De rechtbank besloot in deze zaak vervolgens dat zij geen toestemming tot wijziging van de statuten behoeft te geven, maar dat de kapitaalklem wel van kracht blijft.

De algemene vergadering kan dus de statuten wijzigen, met inachtneming van de in die statuten opgenomen beperking.
Het wijzigen van statuten van een besloten vennootschap waarin staat vermeld dat de statuten niet mogen worden gewijzigd zonder toestemming van de rechter kunnen dus toch zonder die toestemming worden gewijzigd!

Wilt u meer weten over het maken of wijzigen van statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken