Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Schenkingen bij onderbewindstelling streng gereguleerd

Bij terminale ziekte van een onder bewind gestelde langstlevende ouder is het duidelijk dat deze bij leven niet zoveel gebruik zal maken van zijn of haar financiële middelen. Als schenkingen in die situatie de verzorging niet in de weg staan, lijkt de weg voor schenkingen vrij.

Echter, in principe kunnen schenkingen niet plaatsvinden als de schenker zijn of haar wil niet zelf kan bepalen. Dat zou alleen kunnen als klip en klaar vaststaat dat deze vóór onderbewindstelling al schenkingen deed. Afwijken van deze basisregels is alleen mogelijk als de rechter daar toestemming voor geeft. Dat kan de rechter doen op basis van een bijzondere omstandigheid, bijvoorbeeld omdat er met de verkoop van het huis van de ouder flink extra geld is vrijgekomen. Met een dergelijke afwijking wordt ook geen schenkingstraditie gecreëerd.

Als er wel een schenkingstraditie kan worden aangetoond, is de kans op toestemming groter. Als iemand vóór onderbewindstelling al vrijwel jaarlijks bedragen aan zijn of haar kinderen heeft geschonken, kan de bewindvoerder direct na aantreden aan de rechter machtiging vragen om nieuwe schenkingen te doen. Voorwaarde voor toekenning van een machtiging is dat het beschikbare vermogen voldoende is om in de toekomstige verzorging van de onderbewindgestelde te voorzien.

Dan is er ook nog de papieren schenking Daarmee kan de bewindvoerder de CAK-bijdrage (voor de AWBZ) van de onderbewindgestelde verlagen, terwijl de kinderen dan jaarlijks (op papier) een schenking ontvangen uit het vermogen van hun ouder, dus een vorderingsrecht. Ook hier heeft een dergelijk verzoek geen kans al er geen sprake is van een schenkingstraditie.

Wilt u meer weten over het doen van schenkingen bij bewindvoering? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken