Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Schenking ouders aan kinderen verlaagt erfbelasting en bijdrage langdurige zorg

Ook dit jaar zal er bij veel notarissen zo tegen het einde van het jaar de vraag gesteld worden hoe vermogen van ouders naar kinderen kan worden overgeheveld om bijvoorbeeld de heffing van erfbelasting te besparen bij overlijden of minder te hoeven bijdragen aan de zorg op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

In de eerste plaats kan worden geschonken in contanten van de spaarrekening. Dat is de gemakkelijkste vorm van schenken en kan onderling worden geregeld tussen ouders en kinderen.
Maar zit het vermogen vast, bijvoorbeeld in een huis, en heeft u niet de beschikking over veel contanten, of wilt u uw financiële buffer behouden op uw spaarrekening, dan kunt u toch nog wel profiteren van de belastingvoordelen van schenken.
U kunt dan namelijk op papier een bedrag schenken. Pas na uw overlijden krijgt uw kind dit bedrag ook echt in handen. Uw vermogen vermindert op papier en uw kind krijgt het bedrag niet in handen. Het bedrag dat op papier is geschonken leent u direct weer terug van uw kind. U moet wel jaarlijks rente gaan betalen aan uw kind over het bedrag dat u op papier geschonken heeft. Deze rente bedraagt 6%. Als u meerdere jaren een dergelijke schenking doet zal u dus steeds meer rente aan uw kind moeten betalen.

In de aangifte inkomstenbelasting moet u in box III opgeven dat u een schuld heeft aan uw kind. Uw kind geeft bij zijn aangifte inkomstenbelasting in box III op dat hij een vordering heeft op u. Uw kind gaat dus wel extra inkomstenbelasting betalen als hij in box III boven de vrijstelling uitkomt.
Door het doen van schenkingen verlaagt u dus uw eigen vermogen en over het vermogen dat u nalaat als u komt te overlijden zal dan minder erfbelasting betaald hoeven te worden.

Wet Langdurige Zorg

Door te schenken wordt ook de hoogte van de WLZ bijdrage lager indien u in de zorg terecht komt. Op grond van het huidige recht zijn dergelijke schenkingen gewoon rechtsgeldig en kunnen deze niet worden teruggedraaid, ook al zijn deze schenkingen gedaan met dat opzettelijke doel tot vermindering van de eigen bijdrage. Het is overigens wel mogelijk dat de overheid hier in de toekomst regels aan gaat stellen!
Voor het doen van schenkingen met dat doel moet u wel ruim op tijd beginnen met schenken wil het effect hebben. Voor het vaststellen van de eigen bijdrage kijkt men immers naar de omvang van het vermogen met als peildatum 1 januari en wel twee jaar voor de eerste opname in de zorginstelling. Vervolgens wordt voor elk volgend jaar de eigen bijdrage vastgesteld op basis van de gegevens per 1 januari twee jaar daarvoor.

Notariële akte

Voor een schenking op papier gelden wel wettelijke regels. Een schenking op papier moet u namelijk regelen via de notaris in een notariële akte. Om notariskosten te besparen wordt soms een contante schenking gedaan en onderhands het geld terug geleend, echter zal de inspecteur van de belastingdienst stellen dat een dergelijke schenking pas feitelijk na de dood van de schenker wordt uitgevoerd en daarvoor moet een notariële akte worden gemaakt.

Belastingtarief en vrijstelling

De tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting worden jaarlijks vastgesteld. Het tarief van de schenkbelasting wordt bepaald door de relatie tussen de ontvanger en de schenker. Per categorie zijn er ook nog algemene vrijstellingen en soms extra of verruimde vrijstellingen. De jaarlijkse vrijstelling voor een schenking tussen bijvoorbeeld ouder en kind bedraagt voor dit jaar €.6.604,00 en als er meer wordt geschonken is de heffing minimaal 10%. Op de site van de Belastingdienst kunt u zelf ook uitrekenen hoeveel schenkbelasting er uiteindelijk te betalen is.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om te schenken, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u hierover graag adviseren.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken