Tekst melding

Op 8, 9 en 10 november zijn wij ivm groot onderhoud aan ons computersysteem zeer beperkt bereikbaar (zowel per mail als telefonisch). Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Ruisende inbreng wordt afgerekend voor de inkomstenbelasting

In een aantal gevallen kan de ondernemer kiezen om ten laste van de stakingswinst een lijfrente te bedingen bij de besloten vennootschap, grote voordeel daarvan is onder andere het liquiditeitsvoordeel.
De stakingswinstlijfrente moet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de onderneming is gestaakt worden bedongen.

Als de ondernemer daarom verzoekt, kan onder bepaalde voorwaarden gebruik gemaakt worden van geruisloze omzetting. De enkelvoudige inkomstenbelastingclaim over de reserves van de besloten vennootschap wordt dan omgezet in een gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingclaim. De besloten vennootschap neemt de boekwaarden over van de eenmanszaak of personenvennootschap. Een van de voorwaarden is dan dat de ondernemer in het kapitaal van de besloten vennootschap geheel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd is als in het vermogen van de ingebrachte onderneming. Iedere maat of vennoot kan afzonderlijk voor een ruisende of geruisloze omzetting kiezen. Ook kan een onderneming soms in een bestaande besloten vennootschap geruisloos worden ingebracht.

De geruisloze omzetting geldt niet ook automatisch voor de oudedagsreserve. Wel kan daarvoor een lijfrente worden bedongen zodat belastinguitstel mogelijk is. De lijfrente wordt bedongen ten laste van de besloten vennootschap.
Als drie jaar na de geruisloze inbreng de aandelen in de besloten vennootschap alsnog worden vervreemd (verkocht) dan wordt die inbreng geacht onderdeel uit te maken van een geheel van rechtshandelingen gericht op de overdracht van de onderneming en wordt er alsnog afgerekend.
Aan een geruisloze omzetting kan maximaal negen maanden terugwerkende kracht worden verleend.

Wilt u meer weten of ruisende of geruisloze inbreng? Bel ons voor het maken van een afspraak.


notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken