Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Ruisende inbreng wordt afgerekend voor de inkomstenbelasting

In een aantal gevallen kan de ondernemer kiezen om ten laste van de stakingswinst een lijfrente te bedingen bij de besloten vennootschap, grote voordeel daarvan is onder andere het liquiditeitsvoordeel.
De stakingswinstlijfrente moet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de onderneming is gestaakt worden bedongen.

Als de ondernemer daarom verzoekt, kan onder bepaalde voorwaarden gebruik gemaakt worden van geruisloze omzetting. De enkelvoudige inkomstenbelastingclaim over de reserves van de besloten vennootschap wordt dan omgezet in een gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingclaim. De besloten vennootschap neemt de boekwaarden over van de eenmanszaak of personenvennootschap. Een van de voorwaarden is dan dat de ondernemer in het kapitaal van de besloten vennootschap geheel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd is als in het vermogen van de ingebrachte onderneming. Iedere maat of vennoot kan afzonderlijk voor een ruisende of geruisloze omzetting kiezen. Ook kan een onderneming soms in een bestaande besloten vennootschap geruisloos worden ingebracht.

De geruisloze omzetting geldt niet ook automatisch voor de oudedagsreserve. Wel kan daarvoor een lijfrente worden bedongen zodat belastinguitstel mogelijk is. De lijfrente wordt bedongen ten laste van de besloten vennootschap.
Als drie jaar na de geruisloze inbreng de aandelen in de besloten vennootschap alsnog worden vervreemd (verkocht) dan wordt die inbreng geacht onderdeel uit te maken van een geheel van rechtshandelingen gericht op de overdracht van de onderneming en wordt er alsnog afgerekend.
Aan een geruisloze omzetting kan maximaal negen maanden terugwerkende kracht worden verleend.

Wilt u meer weten of ruisende of geruisloze inbreng? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken