Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Registratie in UBO-register binnen anderhalf jaar

De ondernemingen krijgen vanaf invoering van het register 18 maanden de tijd om hun UBO in te schrijven. De kamer van koophandel beheert het UBO register. Doel van het register is het tegengaan van financieel economische criminaliteit zoals witwassen, corruptie, belastingontduiking en fraude.

Een uiteindelijk belanghebbende is iemand die meer dan een kwart van alle aandelen in een vennootschap heeft, of meer dan een kwart van het stemrecht, of als je de feitelijke zeggenschap in een onderneming hebt.
De registratieplicht geldt onder meer voor besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties, maatschappen vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, Europese vennootschappen, Europese economisch samenwerkingsverbanden en kerkgenootschappen.
De gegevens die worden opgeslagen in het UBO register zijn openbaar. Dat betekent dat van iedere UBO de voor en achternaam zijn op te vragen, geboortemaand en jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Niet openbaar zijn gegevens die uitsluitend zijn op te vragen door daartoe bevoegde instanties, te weten het burger service nummer en het fiscaal identificatienummer, de geboortedag, geboorteland en plaats, het woonadres een kopie van een legitimatiebewijs en bewijsstukken waar het economische belang uit blijkt.

Zoeken in het UBO register kan uitsluitend op naam van de onderneming of rechtspersoon, op naam van de UBO zoeken kan niet. Voor het opvragen van informatie worden kosten in rekening gebracht.
Als iemand minderjarig is, onder curatele of bewind staat of politiebeveiliging heeft kan de UBO verzoeken om de openbare gegevens af te laten schermen.
Buitenlandse ondernemingen worden niet in het UBO register opgenomen, zij zullen zich moeten houden aan de wet en regelgeving in hun thuisland.
Naast dit UBO register gaat er ook nog een tweede UBO register komen voor in Nederland actieve trusts en voor fondsen voor gemene rekening.

De impact van het UBO register is voor het bedrijfsleven, vooral het MKB en familiebedrijven, best groot. Ineens ligt er heel veel informatie op straat. Wit u er meer over weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken