Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Positie schuldeisers bij turboliquidatie behoeft verbetering

Wat is turboliquidatie? De turboliquidatie is het versneld opheffen en ontbinden van een besloten vennootschap. De bestaande wettelijke mogelijkheid van turboliquidatie van rechtspersonen is bedoeld om misbruik van niet-actieve (slapende) rechtspersonen te voorkomen. Een niet-actieve vennootschap kan via een turboliquidatie worden opgeheven bij de Kamer van Koophandel.

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar turboliquidaties en geconcludeerd dat het merendeel (80%) van de turboliquidaties gaat om boedels zonder baten en zonder fiscale schulden. Toch is er een risico op misbruik van deze mogelijkheid, hoewel er nauwelijks sprake is malafide turboliquidaties. De Minister wil de wettelijke mogelijkheid van een turboliquidatie behouden.

Schuldeisers beschermen

Bij een turboliquidatie met achterlating van schulden moet volgens de Minister evenwel de positie van schuldeisers worden verbeterd. Schuldeisers krijgen meer mogelijkheden tot beoordeling of zij al dan niet worden benadeeld en meer mogelijkheden om daar stappen te ondernemen om dat teniet te doen.
Er wordt gedacht aan verplichte deponering van een slotbalans met een bestuursverklaring waarom baten ontbreken, het algemeen bekendmaken van de voorgenomen turboliquidatie en het deponeren van jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren.
Volgend jaar treedt het hele wetgevingstraject in werking.

Wilt u meer weten over turboliquidaties? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken