Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Melding pensioenrecht samenwoners bij pensioenfonds

Als een van de partners zich niet aan deze afspraak houdt en vergeet de ander aan te melden bij zijn of haar pensioenfonds(en) of -verzekeraar(s), dan beoordeelt de rechter dat als een toerekenbare tekortkoming in het nakomen van de samenlevingsovereenkomst. Dat levert een schadeplicht op voor de partner die aanmelding heeft verzuimd.

Betekent dat dan ook dat diegene afstand moet doen van alle opgebouwde rechten van partnerpensioen zodat dat wordt aan het pensioen van zijn of haar partner? Nee, dat is zeker geen automatisme. Het hangt er van af of de benadeelde partner ook gedeeltelijke ontbinding van de samenlevingsovereenkomst vordert. Is dat niet gebeurd en heeft de ander de rest van de overeenkomst netjes nageleefd, dan hoeft deze niet te vrezen dat alle rechten overgaan op de ander. In dat geval moet alleen de door de benadeelde geleden schade worden vergoed.

Wilt u meer weten over het aangaan van een samenlevingsovereenkomst en de verplichtingen die daar uit voortvloeien? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken