Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Huwelijkse voorwaarden ook onder nieuwe recht zinvol

Als er al een onderneming bestaat vóór het huwelijk, valt deze buiten de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen en blijft dit privévermogen van de echtgenoot-ondernemer. In de wet is echter bepaald dat de echtgenoot-ondernemer altijd een redelijke vergoeding voor zijn kennis en arbeid moet betalen aan de gemeenschap. Het salaris dat de echtgenoot-ondernemer ontvangt uit zijn onderneming valt op zich altijd in de (beperkte) gemeenschap van goederen, dus dat kan dan als de vergoeding worden gezien, maar de hoogte van dat salaris zal hij echter zelf kunnen vaststellen. Wat is dan een redelijk salaris? Daar is geen algemene regel voor en dat schept onduidelijkheid tussen de echtgenoten.
Door huwelijkse voorwaarden te maken kunnen de echtgenoten vastleggen wat onder een redelijke vergoeding wordt verstaan en hoe wordt gehandeld wanneer een echtgenoot-ondernemer zijn salaris opzettelijk te laag houdt. Dat zijn dan duidelijk afspraken tijdens het huwelijk maar ook wanneer het huwelijk door echtscheiding eindigt.

Daarnaast is het nu ook nog zo dat de redelijke vergoeding geldt voor huwelijken die zijn gesloten vóór de inwerkingtreding van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Het gaat dan om ondernemingen die niet in de gemeenschap van goederen vallen, die is er dan niet door de huwelijkse voorwaarden, maar deze echtgenoten hebben wel een gemeenschap van goederen. Reden om ook die huwelijkse voorwaarden aan te passen.

In wetsvoorstel “tegengaan huwelijkse gevangenschap” is overigens voorgesteld om deze regeling uit te sluiten voor huwelijken aangegaan voor 1 januari 2018. Maar tot die tijd kunnen huwelijkse voorwaarden in dit kader ook van belang zijn.

Een andere reden om huwelijkse voorwaarden te maken is als de onderneming wordt gedreven in de vorm van een BV. Als deze onderneming al bestond vóór het huwelijk, vallen de aandelen in de BV buiten de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. Echter, nieuwe aandelen die tijdens het huwelijk worden uitgegeven vallen wel in de beperkte gemeenschap. Het gevolg daarvan is dat een deel van de aandelen privévermogen is en een deel gemeenschappelijk vermogen. Dividenduitkeringen zijn dan ook deels privé en deels gemeenschappelijk. De aandelen van een B.V. die ná het huwelijk wordt opgericht worden ook gemeenschappelijk vermogen.

Er is nog een belangrijke reden om huwelijkse voorwaarden te maken, namelijk de bescherming van het vermogen van de ene echtgenoot tegen schulden van de onderneming van de andere echtgenoot-ondernemer en tegen de gevolgen van een faillissement van de echtgenoot-ondernemer.
Een faillissement kan overigens de huwelijkse voorwaarden wel doorkruisen, maar sinds 1 januari 2018 is de bewijslast om privégoederen van de niet-failliete echtgenoot buiten faillissement te houden, minder zwaar.
De echtgenoot van de failliete echtgenoot-ondernemer kan alle goederen die hem toebehoren en niet in de huwelijksgemeenschap vallen, terugnemen. De strenge bewijsregels uit de Faillissementswet zijn namelijk vervallen. De niet-failliete echtgenoot die het terugneemrecht wil inroepen draagt wel nog steeds de bewijslast, maar kan nu op en eenvoudiger manier bewijs leveren.

Voor faillissementen die vóór 1 januari 2018 zijn uitgesproken, gelden voor het terugneemrecht ten aanzien van specifieke goederen echter (nog steeds) strenge bewijsregels. Aangetoond moet worden dat de goederen voor meer dan de helft met het privévermogen zijn gefinancierd. Hierbij is het moment van verkrijgen van de goederen bepalend.

Laat u als ondernemer goed voorlichten over de gevolgen van het wel of niet maken van huwelijkse voorwaarden. Ook kan het geen kwaad om in het verleden reeds gemaakte huwelijkse voorwaarden nog eens te laten bekijken. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor, wij helpen u graag verder!

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken