Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Hogere hypotheek niet altijd voordelig

Vanaf 2021 kan waarschijnlijk een groter deel van het laagste inkomen van tweeverdieners mee gaan wegen bij de maximaal mogelijke hypothecaire lening. Een mogelijke tweede maatregel die ook gunstig uit kan pakken is dat ook de studieschuld minder zwaar gaat meewegen. Het kabinet heeft dit advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) ter consultatie voorgelegd aan ieder die hier een reactie over wil geven.

Het aandeel van het laagste inkomen dat meetelt in de berekening van de maximale hypotheek stijgt in de plannen van 80 naar 90%. De afweging die gemaakt zou moeten worden in of de last nog kan worden opgebracht als een van de inkomens wegvalt. In de huidige economisch onzekere tijd is dat geen overbodige vraag. Bent u niet zeker van de bestendigheid van uw inkomen, dan is het verstandig om niet het maximaal toegestane hypotheekbedrag te lenen.

Het kabinet overweegt de versoepeling om enerzijds meer vrouwen te stimuleren (meer) te gaan werken en anderzijds vanwege aanpassing aan de realiteit. Tweeverdieners zijn de afgelopen jaren meer in inkomen gestegen dan eenverdieners. Echter, het risico van wegvallend inkomen of een scheiding blijven grote risico’s, die een gedegen afweging vragen.

Wilt u meer weten over de verplichtingen die u aangaat in een hypotheekakte? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken