Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Grenzen aan aftrekbaarheid rente eigen woning

Als er geen sprake is van een schenking, dan zullen de ouders aan het kind rente in rekening moeten brengen. Uiteraard moet de leningovereenkomst schriftelijk vastgelegd worden en is het verstandig om het kind hypothecaire zekerheid te laten stellen. Als de rente bij het kind fiscaal aftrekbaar is lijkt het interessant om als ouders een zo hoog mogelijke rente te rekenen. Vervolgens trekt het kind de rente af van de belasting en schenken de ouders een deel van de ontvangen rente weer terug aan het kind. Hierdoor ontstaat feitelijk een deels door de fiscus gefinancierde schenking. Om begrijpelijke redenen vind de fiscus dit niet leuk en stelt grenzen aan de hoogte van de door het kind te betalen rente.

Recent heeft de rechter zich gebogen over een zaak waarin het kind 9% rente betaalde over de door ouders verstrekte, ongedekte eigen woningfinanciering. In geschil is of de betaalde en overeengekomen rente van 9% volledig aftrekbaar is als rente van schulden behorend tot de eigenwoningschuld.
Volgens de belastinginspecteur was bij het sluiten van de overeenkomst een geldlening met hypothecaire zekerheid en een rentevaste periode van 15 jaar een rente van 3% gebruikelijk. De rechtbank volgt de inspecteur daarin. Het ontbreken van zekerheid rechtvaardigt volgens de rechter zonder meer een hoger rentepercentage dan 3 (in dit geval 4,5%), maar een rentepercentage van 9 werd door de rechter te hoog en onzakelijk geacht.

Verder speelde hier dat de zoon geen zekerheid wilde verlenen om vermogen vrij te houden om te kunnen beleggen en dat de ouders, met het oog op meer inkomen na pensionering, de voorkeur gaven aan een hoge rentevoet in plaats van zekerheidstelling. Volgens de rechter is er dan ook sprake van een ‘familielening’ in plaats van een eigenwoninglening.

Tegen het oordeel van de rechter is door de familie hoger beroep ingesteld waarvan de uitspraak nog niet bekend is. U begrijpt dat niemand zit te wachten op het voeren van procedures tegen de Belastingdienst. Loopt u met het idee rond om uw kind te helpen met een lening voor aankoop van een woning, maak dan vooraf een afspraak met ons kantoor. Wij zijn op de hoogte met alle (fiscale) regels rond de eigen woning en kunnen u optimaal adviseren en de nodige documenten voor u opstellen.

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken