Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Executeur mag huis verkopen om schulden te voldoen

In nogal wat testamenten wordt tegenwoordig een executeur benoemd. Soms worden diens taken in het testament duidelijk omschreven, andere keren blijft het bij een benoeming waarin niet expliciet de taken van de executeur zijn opgenomen. In die gevallen gelden de wettelijke bepalingen voor de executeur.

De wet bevat bepalingen dat de executeur bevoegd is de door hem of haar beheerde goederen te gelde te maken voor zover dit nodig is voor de tot zijn taak behorende voldoening van schulden van de nalatenschap. In dergelijke gevallen kan het bijvoorbeeld gaan over de vraag of de executeur het huis van de overledene mag verkopen.

In een casus voor de Rechtbank Limburg speelde drie vraag. Degene die het testament had opgemaakt, had ook bepaald dat overleg met of toestemming van de erfgenamen niet nodig is als de executeur het nodig vindt om voor betaling van schulden het huis te verkopen. In deze casus vond de executeur dat nodig omdat hij nog slechts over een uiterst laag budget – uit de nalatenschap – beschikte, waarmee de lasten van het pand slechts nog een korte tijd konden worden betaald. Omdat hij daarmee geen enkele calamiteit meer zou kunnen opvangen en de kosten die gepaard gaan met het beheer en behoud van de woning niet meer zou kunnen voldoen, achtte hij het nodig het huis te verkopen.

De rechtbank oordeelde dat de executeur bevoegd was om het huis te verkopen.

Wilt u meer weten over welke taken de executeur wel en niet mag uitvoeren? Bel ons voor het maken van een afspraak.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken