Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Erfenis naar erfgenamen van laatstoverleden echtgenoot

Dat bleek onlangs opnieuw uit een uitspraak van het Hof Den Haag. Het Hof kende de erfenis toe aan de erfgenamen van de laatst overleden echtgenoot. Als er geen kinderen zijn en ook geen testament bepaalt de wet hoe de vererving plaatsvindt. De rechter moet zich terughoudend opstellen bij eventueel niet toepassen van het wettelijk erfrecht en mag dus niet zomaar bepalen dat de erfenis over de nabestaanden van beide echtgenoten verdeeld wordt.
Na het overlijden van de eerste echtgenoot is diens echtgenoot – als er geen testament is en geen kinderen zijn – erfgenaam en erft het deel van de overleden partner. Na het overlijden van de achtergebleven echtgenoot hebben daarom diens erfgenamen recht op de gehele erfenis.

Dat partners niet hebben nagedacht over het kort na elkaar overlijden en de juridische gevolgen daarvan, komt vaker voor. In het erfrecht gaat het om het beginsel van rechtszekerheid. Daarom is het volgens het Hof niet onaanvaardbaar dat het vermogen van de eerst overleden partner via de nalatenschap van de andere partner bij diens erfgenamen terecht komt.
Ons advies is om een testament te maken waarin u regelt naar wie de nalatenschap gaat als u als laatste van een stel of van een gezin komt te overlijden.

Wilt u meer weten over het opmaken van een testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken