Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Eenmalig verhoogde schenking geldt ook bij al betaalde verbouwingskosten

De fiscus dacht zijn slag te slaan met het argument dat een succesvol beroep op de vrijstelling alleen mogelijk is voor zover de verbouwingskosten na de schenkingsdatum zijn betaald. De rechter gaf vervolgens les: voor een succesvol beroep op deze vrijstelling moet zijn voldaan aan de betalingseis, bestedingseis en bewijsplicht. In dit geval waren betaling en besteding overduidelijke handelingen.
Blijft over de bewijsplicht. Om daaraan te voldoen is het niet per se noodzakelijk dat de besteding na de schenking wordt gedaan. Immers, de wet bepaalt dat een schenkingsaanslag wordt berekend over alle schenkingen die in een kalenderjaar zijn gedaan.

In dit geval was daarom van belang dat de ontvanger van de schenking de betaling van de schenking en de betaling van de verbouwingskosten kon aantonen. Wanneer die in het kalenderjaar hebben plaats gevonden en welke betaling het eerst is gedaan, is daarbij niet van belang.
Het geschonken bedrag moet aan het eigen huis zijn besteed in het jaar waarin een beroep op de schenkingsvrijstelling is gedaan, dan wel in de twee daaropvolgende kalenderjaren. Dat leidt tot de conclusie dat verbouwingskosten ook worden kunnen betaald vóórdat een schenking is ontvangen.

Wilt u meer weten over schenkingen in het algemeen of de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken