Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Een concepttestament is geen testament

Regelmatig komt het voor dat iemand een testament laat opstellen en dat vóór ondertekening van de te passeren versie de opsteller overlijdt. Wie in het concept als enig erfgenaam is benoemd, vist achter het net.
In dergelijke gevallen wil de begunstigde nogal eens bij de rechtbank een verklaring voor recht vragen dat hij of zij enig erfgenaam is en dat het concepttestament heeft te gelden als een wettig opgemaakt notarieel testament. Redelijkheid en billijkheid zijn veel gebruikte argumenten om afwijking van de vormvoorschriften in de ogen van de begunstigde te rechtvaardigen.

Een concepttestament is geen notariële akte of een aan de notaris in bewaring gegeven onderhandse akte. Gebruikelijk is dat de notaris na een of meer gesprekken met de erflater een concepttestament opstelt en het concept met de erflater doorneemt. Ook al heeft de erflater voldoende indicaties achtergelaten waaruit kan blijken dat het concept in overeenstemming is met zijn of haar wil, betekent nog niet dat ook op het moment van het passeren van de akte de wil van de erflater nog steeds dezelfde zou zijn als vastgelegd in het concepttestament. Het toetsingsmoment is namelijk het verlijden van de notariële akte. Op die momenten is de notaris alleen met de erflater, vaak in tegenstelling tot eerdere gesprekken met de notaris waarbij een partner aanwezig was.

Bij het passeren van de akten bespreekt de notaris de zakelijke inhoud van de akte en geeft daarop een toelichting. Daarmee wordt gewaarborgd dat de notariële akte de wil van de erflater weergeeft. Als dat toetsmoment er niet is geweest, kunnen de vormvoorschriften voor een testament niet worden los gelaten.

Wilt u meer weten over het opmaken van een testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken