Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

De gevolgen van een (niet) zakelijke lening

Een lening die verstrekt is onder onduidelijke voorwaarden of voorwaarden die in het rechtsverkeer ongebruikelijk zijn kan gevolgen hebben voor zowel de verstrekker (schuldeiser) van die lening als voor de ontvanger (schuldenaar).
Normaliter zal een zakelijk verstrekte lening betekenen dat als de lening niet kan worden terugbetaald de niet terugbetaling een verliespost met zich brengt die ten laste van de winst van de schuldeiser mag worden gebracht. De te betalen rente daarentegen zal voor de schuldeiser een winstpost met zich brengen.

Als een geldlening is verstrekt onder voorwaarden die een onafhankelijke schuldeiser nooit met een onafhankelijke schuldenaar zou zijn overeengekomen is sprake van een onzakelijke lening. De bij een onzakelijke lening te behandelen vraagstukken betreffen de gegeven zekerheden voor terugbetaling van de lening, de hoogte van de rente en de wijze waarop die wordt vastgesteld, de condities waaronder moet worden terugbetaald, de termijnen en overige condities.

Als een lening als onzakelijk wordt aangemerkt kan de belastingdienst besluiten de lening op andere wijze te etiketteren. De lening wordt dan fiscaal op andere wijze behandeld dan een wel zakelijke lening.
Of een lening fiscaal zakelijk dient te worden aangemerkt moet niet alleen maar worden getoetst op het moment dat de lening wordt aangegaan, maar ook op een later moment onzakelijk kan worden. Het is ook mogelijk dat onder bijzondere omstandigheden een onzakelijke lening toch als zakelijk kan worden aangemerkt. Let dus op bij het aangaan van een lening en laat de voorwaarden ook (fiscaal) toetsen.

Wilt u meer weten over de gevolgen van een (niet)zakelijke lening? Bel ons voor het afspraken.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken