Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Beperking van de te maken kosten bij oversluiten en aanvullende leningen

Wanneer er een lening aangevraagd wordt bij NHG en er sprake is van een oversluiting of aanvullende lening, dan mogen de totale kosten niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde kostengrens. In 2020 is de kostengrens voor NHG € 310.000. Voor de investering in energiebesparende maatregelen kan een hypotheek aangevraagd worden tot maximaal 106% van de waarde van de woning, namelijk € 328.600.
Dit houdt dus in dat de over te sluiten of bestaande leensom samen met de uit te voeren kwaliteitsverbetering niet meer mag bedragen dan de kostengrens. Hierbij is het wel toegestaan om de aanvullende kosten zoals boeterente en advieskosten buiten deze kostengrens te laten. Je zult deze dan wel uit eigen middelen moeten voldoen omdat dit niet meegefinancierd kan worden.

Bij oversluiten is de maximale waarde van de woning gelijk aan gemiddelde koopsom en niet aan de kostengrens. Door een verkeerde terminologie was er tekstueel een verruiming ontstaan op de Voorwaarden & Normen. In de nieuwe versie van de V&N is dit hersteld.

Boeterente niet meegefinancierd

NHG kreeg vragen over de mogelijkheden om boeterente of renteherzieningskosten mee te laten financieren bij een aanvullende lening. Dit was al niet toegestaan, maar stond niet expliciet genoeg in de V&N. Dit hebben we dus opgenomen in de V&N.
Bij het oversluiten van een SVn lening via een aanvullende lening is geen borgtochtprovisie verschuldigd en hoeft er geen LTI toets of LTV toets uitgevoerd te worden
NHG ziet het oversluiten van een SVn Starterslening naar een andere geldverstrekker als een zuivere oversluiting van een lening met NHG naar NHG en hiervoor gelden dezelfde (toets)voorwaarden.


notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken