Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Arbeidsinkomen of ook vermogen uit BV verdelen bij echtscheiding

Wie bij het opmaken van huwelijkse voorwaarden ook een periodiek verrekenbeding wil opnemen, doet er goed aan het begrip inkomen goed te definiëren. In een periodiek verrekenbeding spreken echtgenoten af om periodiek (jaarlijks) de overgespaarde inkomsten met elkaar te zullen delen. Overgespaarde inkomsten zijn inkomsten die overblijven na voldoening van de kosten van de huishouding.

Belangrijk is om een goede administratie bij te houden en daadwerkelijk jaarlijks tot verrekening over te gaan en de berekening daarvan jaarlijks schriftelijk vast te leggen. Dat een goede formulering van de bedoelingen in de huwelijkse voorwaarden noodzakelijk is, blijkt uit de vele procedures die bij echtscheiding toch voor de rechter worden uitgevochten.

Een voorbeeld daarvan speelde onlangs bij de rechtbank Den Haag. Een man en vrouw waren onder huwelijkse voorwaarden getrouwd met uitsluiting van elke huwelijksgoederengemeenschap. In de huwelijkse voorwaarden stond over de verdeling van de kosten van de huishouding dat deze kosten naar evenredigheid ten laste van de netto-inkomens van de man en de vrouw zouden komen. Ook stond er in dat onder netto-inkomen wordt verstaan de winst uit onderneming in de zin van de wetten op inkomstenbelasting respectievelijk loonbelasting. De winst bedraagt dan minimaal het zogenaamde gebruikelijke loon. Beide partners werkten vanuit ieders eigen BV.

Het echtpaar ging scheiden en de rechtbank bepaalde dat alleen de daadwerkelijk van de BV genoten arbeidsinkomsten tot het te verrekenen inkomen van de man behoren. De vrouw wilde ook het vermogen uit elkaars BV in de verrekening betrekken. Het stel had in hun huwelijkse voorwaarden bepaald dat het te verrekenen netto-inkomen uit de BV’s beperkt zou blijven tot het daadwerkelijk uit de BV genoten bedrag. Als er geen netto-inkomen kan worden bepaald, geldt het genoten dividend uit de BV als netto-inkomen.

Uit de redactie van de huwelijkse voorwaarden kon alleen maar worden opgemaakt dat zij bewust de in de BV’s opgepotte winsten wilden uitsluiten van het begrip netto-inkomen. De niet-uitgekeerde winsten van de BV’s kunnen daarom niet in de verrekening worden betrokken.

Wilt u meer weten over afspraken over wat bij echtscheiding precies in de verrekening moet worden meegenomen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken