Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Aanvullingen voor wet deelgezag

Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) kan de concept wettekst nog wat aanvullingen gebruiken.
Dat schrijven de KNB en de VMN in een reactie (pdf, 251 kB) op het wetsvoorstel. In de nieuwe wet wordt deelgezag geregeld, wat vooral van toepassing is op kinderen die opgroeien buiten de traditionele gezinssituatie. Ze hebben bijvoorbeeld 2 mannen of 2 vrouwen als ouders. Of ze groeien op in een eenoudergezin of een samengesteld gezin. In deze gevallen zijn vaak ook niet-ouders betrokken bij de opvoeding van het kind.

Voor de geboorte

In het wetsvoorstel wordt gesproken over maximaal 4 ouders: 2 gezagsdragers en 2 deelgezagdragers. Dat kan ook voor problemen zorgen, want vier verschillende meningen kunnen sneller tot conflicten leiden. Om dit te voorkomen, stellen de VMN en de KNB voor om ouders en toekomstige deelgezagdragers bij de aanvraag van het deelgezag vóór de geboorte van het kind verplicht afspraken te laten maken onder leiding van een ervaren mediator. De afspraken komen daarbij zwart op wit te staan. Vooraf afspraken maken schept duidelijkheid, maakt verwachtingen helder en is in het belang van het kind.

Na de geboorte

Wanneer het deelgezag meer dan 3 maanden na de geboorte van het kind wordt aangevraagd, is een ouderschapsplan een logische aanvullende eis. Ook dit kan onder begeleiding van een professioneel mediator worden opgesteld. Hoewel dit kosten met zich meebrengt, kan dit plan ook veel toekomstige conflicten en kosten voorkomen.

Voogd

Een ander aandachtspunt is dat de deelgezagdrager na overlijden van beide of de enige gezagsdrager voorrang krijgt boven de testamentair benoemde voogd. Dat kan volgens de KNB en VMN niet de juiste keuze zijn. Het ligt meer voor de hand de keuze van de gezagsdrager voor een voogd, vastgelegd in een testament, te respecteren.

Wilt u meer weten over gezag, deelgezag of voogdij? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken