Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

24 september 2020

LintNotarissen.nl

Regel je relatie

2020 is binnen ons gezin een bijzonder jaar, want zowel onze zoon als onze dochter zijn in het huwelijk getreden! Bij mijn dochter mocht ik als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Oudewater zelf het huwelijk voltrekken. Ik kan het iedere ouder aanbevelen dat te doen! Een prachtige belevenis.

Het mag duidelijk zijn: in ons gezin is het onderwerp van deze column (‘Regel je relatie!’) dus ook zeer actueel!

Vorige keer gaf ik aan in te gaan op de (juridische)verschillen én overeenkomsten tussen huwelijk/geregistreerd partnerschap (g.p.) en samenwonen. Bij het huwelijk/g.p zorgt de wet dat zaken automatisch geregeld zijn. Bij samenwonen is dat NIET het geval. Samenwoners moeten zelf bij notariële akte afspraken maken over financiële zaken. Wie betaalt wat en hoeveel? Wat te doen bij uit elkaar gaan? Van de wettelijke regelingen bij een huwelijk/g.p. kan worden afgeweken door voorwaarden op te stellen via de notaris, bijvoorbeeld als sprake is van een onderneming.

Een ander belangrijk verschil is: wanneer een partner bij samenwonen komt te overlijden is de andere partner NIET automatisch erfgenaam. Hiervoor moet een testament worden opgemaakt. In het geval van een huwelijk/g.p. is de partner wel automatisch erfgenaam. Een samenlevingscontract kan door partners zelf worden beëindigd als zij uit elkaar gaan. Een huwelijk/g.p. kan alleen ontbonden worden door tussenkomst van de rechter; tenzij het een g.p. betreft zonder minderjarige kinderen.

Mijn advies aan aanstaande bruidsparen/samenwoners: laat je adviseren door de notaris en regel deze zaken tijdig. Duidelijke afspraken vormen een goede basis bij huwelijk/g.p. en samenwonen.

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken