Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

8 augustus 2021

LintNotarissen.nl

Kan ik mijn kind onterven? Ja en Nee

Regelmatig krijg ik vragen over de mogelijkheid kinderen te onterven. Veelal gaat het om kinderen waarmee geen of nauwelijks contact meer is. Formeel gesproken kunnen kinderen wel worden onterfd, maar kinderen hebben wel altijd recht op een zogenaamde  ” Legitieme Portie”. Bij onterving van kinderen bedraagt de legitieme portie de helft van het kindsdeel, zoals dit volgens de wet dient te worden berekend over de nalatenschap vermeerderd met schenkingen die de erflater bij leven heeft gedaan.

Onterfde kinderen hebben echter geen aanspraak op de boedel (sieraden/waardevolle spullen etc.) en mogen ook niet meebeslissen over de afwikkeling van de erfenis. Bij overlijden van één of beide ouders moeten onterfde kinderen zelf actie ondernemen willen ze aanspraak kunnen maken op hun legitieme portie. Ze krijgen van het overlijden doorgaans geen bericht.

Een beroep op de legitieme portie kan tot uiterlijk 5 jaar na overlijden van de ouder (erflater). Daarna vervalt het recht. Doet een kind op tijd een beroep op de legitieme portie dan ontstaat daardoor een vordering in geld van het kind op de nalatenschap. Wanneer er sprake is van een wettelijke verdeling waarbij de langstlevende echtgenoot alle goederen verkrijgt dan is de legitieme portie pas opeisbaar wanneer de langstlevende overlijdt, failliet wordt verklaard of in de schuldsanering terecht komt.

Een beroep doen op de legitieme portie kun je doen door een brief te sturen naar de gezamenlijke erfgenamen, de executeur of de boedelnotaris die de nalatenschap in behandeling heeft. Al met al een triest onderwerp.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken