Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

16 november 2022

LintNotarissen.nl

Hebben we nou huwelijksvoorwaarden of niet? Deel 2.

Aanhakend bij mijn vorige column, waarin ik heb uitgelegd dat als het huwelijk is gesloten ná 1-1-2018 en je wilt financieel alles delen, er huwelijksvoorwaarden moeten worden opgemaakt waarbij je algehele gemeenschap van goederen overeenkomt.

Er kunnen duizend en één redenen zijn om huwelijksvoorwaarden overeen te komen. Het drijven van een onderneming is er één van. Artikel 1:95a van het Burgerlijk Wetboek (BW) is hierbij van belang. Dit artikel is ingevoerd per 1-1-2018 en regelt een redelijke vergoeding door de ondernemer ten behoeve van zijn/haar echtgenoot/partner voor arbeid, kennis en vaardigheden verricht in de onderneming. De wetgever heeft echter niet bepaald hoe deze vergoeding moet worden berekend. Het is niet moeilijk te voorspellen, dat indien de vergoeding niet heeft plaatsgevonden tijdens het huwelijk dit bij echtscheiding tot conflicten kan leiden.

In huwelijksvoorwaarden kan deze vergoeding vooraf worden geregeld zodat bedoelde juridische conflicten kunnen worden voorkomen.

Let op: zoals eerder opgemerkt is dit artikel ingevoerd per 1-1-2018, maar de regeling geldt ook voor huwelijken/partnerschappen van vóór 1-1-2018, met name ook als de onderneming geen deel uitmaakt van een tussen de echtgenoten/partners bestaande gemeenschap. In huwelijksvoorwaarden kunnen ook andere wettelijke regelingen worden uitgewerkt of aangepast, zodat tussen echtgenoten waar nodig meer duidelijkheid kan worden gecreëerd. Bij conflicten over een onderneming bij echtscheiding kan de continuïteit van de onderneming gevaar lopen.

Het artikel 1:95a BW heeft dus ook alles te maken met het veilig stellen van de continuïteit van de onderneming wanneer de liefde tussen echtgenoten/partners onverhoopt bekoeld is.

Als ondernemer is het dus van belang na te denken over huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Vaak is het wijs om zaken en de liefde gescheiden te gehouden: in dat geval is het hebben van de zaak juist niet het einde van vermaak.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken