Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

25 mei 2020

LintNotarissen.nl

Coronavirus en Notariaat

Iedereen wordt door het Coronavirus geraakt. Ook het notariaat. De notaris is niet alleen bevoegd, maar ook verplicht om opgedragen werkzaamheden te verrichten. Onze dienstverlening valt namelijk onder ‘noodzakelijke overheidsprocessen’ en staat op de lijst met ‘vitale beroepen’.

Het werk moet zoveel mogelijk doorgaan, waarbij cliënten en medewerkers uiteraard zoveel mogelijk beschermd dienen te worden. Daarvoor hebben we een aantal maatregelen genomen.
Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis en houden op kantoor afstand van elkaar. Apparatuur wordt steeds ontsmet. De receptionisten communiceren waar mogelijk via een geluidsinstallatie achter een raam. Vanaf die plek worden ook de legitimatiebewijzen getoond en gefotografeerd. Er zijn wasbakjes om handen wassen. In de wachtkamers staan de stoelen ver uit elkaar. In mijn spreekkamer zitten cliënten op minimaal drie meter afstand. Voor de ondertekening van de akten wordt een rollend tafeltje gebruikt. Het legaliseren van handtekeningen en afgifte van stukken vindt plaats via een raam onder een luifel buiten.

Om het bezoek op de kantoren te beperken en partijen uit elkaar te houden, wordt waar mogelijk met volmachten gewerkt. Besprekingen vinden nu veelal plaats via video bellen. Verzoek is om ons kantoor na telefonische aankondiging te bezoeken. Bekijk vooraf ons Corona Protocol onderaan deze pagina.

Voor corona-patiënten is een speciale noodwet van kracht. Het is nu mogelijk om een akte op afstand te passeren, uiteraard onder videotoezicht van de notaris met getuigen. Vraag hiernaar indien nodig.

Er wordt van iedereen veel inzet en voorzichtigheid gevraagd ter voorkoming van besmetting. Ik vraag hiervoor uw begrip en medewerking! Ik wens iedereen sterkte.

De dienstverlening van onze kantoren blijft onverminderd, met inachtneming van het onderstaande "Corona Protocol".

Corona protocol Lint Notarissen:

Tot nader bericht zullen - in het belang van uw gezondheid alsook die van onze medewerkers - de navolgende maatregelen van toepassing zijn:

  • Het is niet toegestaan het kantoor te bezoeken als u verschijnselen hebt die kunnen worden gerelateerd aan het Corona-virus, zoals koorts, loopneus, keelpijn en/of hoesten.
  • U wordt verzocht met zo min mogelijk mensen naar kantoor te komen.

Ofwel laat niet betrokken partijen, zoals uw eventuele partner, kennissen alsook uw kind(eren) thuis.

  • Zoals inmiddels te doen gebruikelijk wordt er geen hand meer geschud en zult u op gepaste afstand worden toegesproken.
  • Tijdens uw aanwezigheid zal er geen koffie/thee of andere dranken worden aangeboden.
  • Voor veel rechtshandelingen is de dat u daarvoor een volmacht verleent. Indien u dit wenst, verzoeken wij u ook om contact met ons op te nemen. Ook kan het initiatief om met volmachten te werken van onze kantoren uitgaan.
  • Wij ontvangen alleen mensen na het telefonisch maken van een afspraak.
  • Op alle gebied zal er vanuit onze organisatie aandacht zijn voor het navolgen van de opgelegde maatregelen inzake hygiëne. Zo zullen de spreektafels, stoelen, deurklinken etc. na ieder bezoek zorgvuldig worden gereinigd.

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken