Tekst melding

Alle kantoren van Lint Notarissen zijn met pinksteren gesloten

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Belasting vrij schenken

Belastingvrij schenken aan kinderen, familie of goede doelen

Om te weten wanneer u belastingvrij kunt schenken is het belangrijk om vast te leggen wat een schenking nu precies is. Als een notaris het over een schenking heeft, heeft hij het over een financiële gift. U geeft een bepaald bedrag aan een kennis of goed doel.

Schenking aan een persoon: kinderen, broer, zus of andere familie

In het geval van een schenking aan een persoon, is dit vaak omdat u de persoon graag mag, dankbaar bent of omdat hij of zij uw erfgenaam is. In het laatste geval kan belastingvrij schenken extra financieel voordeel opleveren.

Schenken aan een goed doel: is belastingaftrek mogelijk?

Naast dat u een schenking kan geven aan uw kinderen of verdere familie, kunt u er ook voor kiezen om geld aan een goed doel te schenken. Deze doelen lopen uiteen van het WWF, Kika, Unicef of bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen. Naast deze organisaties vallen ook sportverenigingen of buurthuizen onder het schenken aan een goed doel.

Schenkingen aan een goed doel komen niet altijd geheel uit het idee om iets goeds te doen voor een ander. U kunt zelf namelijk ook baat hebben bij een financiële schenking aan een goed doel. Deze schenkingen zijn namelijk vaak aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U kunt dus belastingvoordelig schenken.

Belastingvrij schenken aan een persoon

Wanneer u belastingvrij wilt schenken aan uw kinderen, is dit tot een bepaald bedraag belastingvrij. Voor 2021 gelden de volgende regels wat betreft het belastingvrij schenken. Jaarlijks mogen ouders belastingvrij schenken aan hun kinderen. Hier vallen pleegkinderen en stiefkinderen ook onder. Eenmalig is er een verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen de 18 en de 40 jaar. Dit mag een bedrag zijn voor een studie, een bedrag voor een woning of een bedrag  wanneer uw kind het geld vrij wilt besteden. De actuele bedragen kunt u hier vinden.

Het belastingvrij schenken aan uw naasten kan financieel voordelig zijn. Zeker wanneer u schenkt aan een naaste die ook uw erfgenaam is. Immers is dit bedrag momenteel belastingvrij. Wanneer u overlijdt, en uw vermogen wordt omgezet in een erfenis, dient hier belasting over te worden betaald. Hoe lager het bedrag, hoe minder belasting hierover betaald wordt. Door nu alvast te schenken, verlaagt u het bedrag dat later betaald dient te worden over de erfenis.

Belastingvrij schenken regelen via een notaris

Om belastingvrij te kunnen schenken aan een goed doel, dient u de schenking via een notaris te regelen. Deze kan de schenking opnemen in een schenkingsakte waardoor u het te schenken bedrag van de belasting af kunt trekken. Hierbij is het van belang dat u 5 jaar op rij, jaarlijks schenkt.

Voor het schenken aan een persoon onder de genoemde bedragen is het vastleggen niet noodzakelijk. Wel kan een gesprek met een notaris u helpen inzicht te krijgen in uw schenkingen. Boven de genoemde bedragen dient u ook deze schenkingen te registreren.

Uw schenking regelen bij Lint Notarissen? Maak nu een afspraak!

Maak a.u.b. uw keuze of Neem contact op

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Stel uw vraag

Belasting vrij schenken

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2021 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken