Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Belasting vrij schenken

Belastingvrij schenken aan kinderen, familie of goede doelen

Om te weten wanneer u belastingvrij kunt schenken, leggen wij u eerst uit: Wat is een schenking precies? 
Als een notaris het over een schenking heeft, heeft hij het over een financiële gift. U geeft een bepaald bedrag aan een kennis of goed doel. 

Schenking aan een persoon: kinderen, broer, zus of andere familie

In het geval van een schenking aan een persoon, is dit vaak omdat u de persoon graag mag, dankbaar bent of omdat hij of zij uw erfgenaam is. In het laatste geval kan belastingvrij schenken extra financieel voordeel opleveren. Waarover zo meteen meer. 

Schenken aan een goed doel: is belastingaftrek mogelijk?

Ook kunt u ervoor kiezen om geld aan een goeddoel te schenken. Deze doelen lopen uiteen van het WWF, Kika, Unicef of Artsen Zonder Grenzen maar ook een sportvereniging of buurthuis vallen hieronder.
Schenkingen aan een goed doel komen niet altijd geheel uit het idee om iets goeds te doen voor een ander. U kunt zelf namelijk ook baat hebben bij een financiële schenking aan een goed doel. Deze schenkingen zijn namelijk vaak aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U kunt dus belastingvoordelig schenken.

Belastingvrij schenken aan een persoon

Wanneer u belastingvrij wilt schenken aan uw kinderen, broer, zus goede vrienden of andere personen, is dit tot een bepaald bedraag belastingvrij. (Deze bedragen verschillen iets per kalenderjaar)Dit zijn de grensbedragen van 2019:

Kinderen onder 18€5.428
Kinderen 18 +€26.040
Kinderen 18 + voor studie€54.246
Kinderen 18 + voor huis€102.010
Andere familie€2.173

Het belastingvrij schenken aan uw naasten kan financieel voordelig zijn. Zeker wanneer u schenkt aan een naaste die tevens uw erfgenaam is. Immers is dit bedrag momenteel belastingvrij. Wanneer u overlijdt, en uw vermogen wordt omgezet in een erfenis, dient hier belasting over te worden betaald. Hoe lager het bedrag, hoe minder belasting hierover betaald wordt. Door nu alvast te schenken, verlaagt u het bedrag dat later betaald dient te worden over de erfenis. 

Belastingvrij schenken regelen via een notaris

Om belastingvrij te kunnen schenken aan een goed doel, dient u de schenking via een notaris te regelen. Deze kan de schenking opnemen in een schenkingsakte waardoor u het te schenken bedrag van de belasting af kunt trekken. Hierbij is het van belang dat u 5 jaar op rij, jaarlijks schenkt.

Voor het schenken aan een persoon onder de genoemde bedragen is het vastleggen niet noodzakelijk. Wel kan een gesprek met een notaris u helpen inzicht te krijgen in uw schenkingen. Boven de genoemde bedragen dient u ook deze schenkingen te registreren. 

Uw schenking regelen bij Lint Notarissen? Maak nu een afspraak. 
 

Maak a.u.b. uw keuze of Neem contact op

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Stel uw vraag

Belasting vrij schenken

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken