Schenken met een uitsluitingsclausule

De Decembermaand, de tijd van gezelligheid en cadeautjes, ligt weer achter ons. Sommige ouders denken toch al weer aan het doen van schenkingen aan kinderen. Gewoon als aardigheidje of om fiscaal voordeel te behalen. Het wordt niet altijd hardop gezegd maar de meeste ouders zijn van mening dat de schenking alleen voor het eigen kind bestemd moet zijn. Zolang hun kind gelukkig getrouwd is, is het geen probleem dat de partner ook van die schenking geniet, maar komt het tot een echtscheiding, dan moet de schenking alleen aan hun eigen kind ten goede komen. Het is dan zaak om er voor te zorgen dat de schenking niet tot de huwelijksgoederen gemeenschap gaat behoren. Dat kan door aan de schenking een zogenaamde uitsluitingsclausule of privé-clausule te verbinden.

Door de schenking en die uitsluitingsclausule of privé-clausule in een notariële akte op te nemen, wordt onomstotelijk vastgelegd dat er een schenking heeft plaatsgevonden en dat deze tot het privévermogen van het kind behoort. Een kind hoeft dan bij een echtscheiding het door middel van schenking ontvangen bedrag niet met de ex-echtgenoot te delen.

Als een schenking via de bankrekening wordt overgemaakt, kan ook daarbij vermeld worden dat de schenking onder uitsluitingsclausule is verkregen maar dit geeft minder zekerheid dan een clausule in een notariële akte. Op een later tijdstip een uitsluitingsclausule aan de schenking verbinden kan in beginsel niet. De uitspraak van het Hof in Den Haag waarin onlangs werd goedgekeurd, dat een moeder na de echtscheiding van haar kind alsnog verklaarde dat het geld privé moest blijven, lijkt een uitzondering. (Bron: Hof Den Haag 19 juli 2017, nr 200.200.506/01 (GHDHA:2017:2162)).

Wellicht heeft u al gehoord dat sinds 1 januari van dit jaar het Huwelijksvermogensrecht is gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat erfenissen en schenkingen niet meer in de huwelijksgoederen gemeenschap vallen. Dat geldt echter niet voor mensen die al voor 1 januari 2018 gehuwd waren in algehele gemeenschap van goederen of voor mensen die huwelijksvoorwaarden opmaken waarbij gekozen wordt voor de algehele gemeenschap van goederen. In die gevallen gaat een schenking of erfenis toch tot de gemeenschap van goederen behoren. Het opmaken van een uitsluitingsclausule blijft dus zinvol.

Wilt u meer weten over de vastlegging van privé-schenkingen of over schenkingen in algemene zin dan zijn wij u graag van dienst.

Mr. Harrald Hoogeveen