Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Vrolijkheid en verdriet bij toewijzen nalatenschap

Wat nu als de relatie op de klippen loopt, er een huwelijk met een nieuwe partner op volgt maar geen nieuw testament wordt gemaakt? Wie is dan de erfgenaam? Het hang er maar net van af hoe dat is omschreven in het testament. Is daarin een persoon tot enig erfgenaam benoemd met als toevoeging “hierna te noemen mijn partner, of alleen een persoon bij naam, of alleen het woord “partner”?

Vaak moet de rechter beoordelen of de benoeming geldt voor de partner dan wel voor de persoon die eventueel met name in het testament is vermeld. Als het begrip “partner” leidend is in het testament, zal de rechter dat bij de beoordeling het zwaarst laten wegen.
Als de eerste partner – de vriend of vriendin in het hiervoor omschreven voorbeeld – niet meer in beeld is en er een nieuwe partner aan de orde is, heeft de rechter in dergelijke situaties de laatste partner het erfgenaamschap toebedeeld. Dat is te meer het geval als blijkt dat beide partners bij het verbreken van de eerste relatie met elkaar hebben afgerekend. Ook al gaat de wet in dergelijke gevallen uit van huwelijkspartners, zien rechters blijkens de jurisprudentie dit ook analoog gelden voor niet getrouwde partners.

Wilt u meer weten over de juiste formulering van uw wensen in uw testament? Bel ons voor een afspraak.


Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken