Slideshow tekst [overal]

Liefde voor het vak, aandacht voor mensen

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Intro nieuws highlights / voorheen webportal tekst
LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Laatste nieuws Bekijk alles
Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Ga terug

Verantwoording over door stichting ontvangen schenkingen verduidelijkt

In een concrete zaak vond de voorzieningenrechter dat de erfgenamen recht hebben op verantwoording door het bestuur omdat de schenkingen zijn gedaan en aanvaard met de bedoeling de schenking aan te wenden aan door de stichting aan te wijzen goede doelen. Volgens de voorzieningenrechter is daarmee bij de schenkingsovereenkomst ook een overeenkomst tot opdracht of een daarmee vergelijkbare overeenkomst ontstaan. De stichting is daardoor verplicht zich over het door haar gevoerde beleid te verantwoorden Dat past ook bij het gegeven dat de overledene tot aan zijn overlijden bestuurslid was van de stichting. Dat impliceert dat hij toezicht wilde houden op de manier waarop van hem afkomstige gelden zouden worden besteed.

Het hof ziet het allemaal anders dan de voorzieningenrechter. Het bedrag dat is geschonken is eigendom van de stichting. Uitgangspunt is dan ook dat de besteding behoort tot de autonomie van de stichting. Van een voorwaarde of een last tot het afleggen van rekening en verantwoording waaronder zou zijn geschonken, is in de betreffende zaak niet gebleken. Ook het feit dat de overledene gedurende zijn leven deel uitmaakte van het bestuur betekent niet dat de stichting verplicht is rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenaam.

Op zich is dit geen verwonderlijke uitspraak, immers het bestuur van een stichting is in beginsel uitsluitend verantwoording verschuldigd aan zichzelf. Wel is het mogelijk om of bij het doen van een schenking te bepalen dat er bepaalde voorwaarden van toepassing zijn. Ook kunt u in de statuten van de stichting bepalen dat er een toezichthouder is aan wie rekening en verantwoording moet worden afgelegd.

Wilt u meer weten over het omgaan met schenkingen door stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Contact formulier

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2020 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken