Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Turboliquidatie Besloten Vennootschap alleen bij ontbreken van baten

Het ontbinden van een besloten vennootschap kan praktisch op een aantal manieren worden vormgegeven. Allereerst zal er een besluit tot ontbinding genomen moeten worden. Nadat het besluit tot ontbinding is genomen wordt tot vereffening overgegaan, als blijkt dat er geen baten zijn dan houdt de besloten vennootschap gelijk op te bestaan (turboliquidatie).

Als er wel baten zijn, dan moet er worden vereffend. Er moet dan rekening en verantwoording en een plan van verdeling worden gemaakt. Verder bestaat de verplichting te adverteren dat er een rekening en verantwoording en een plan van verdeling is opgemaakt.
Zijn er onvoldoende baten, dan dient er aangifte tot faillietverklaring te worden gedaan, tenzij alle schuldeisers instemmen met vereffening buiten faillissement.

In een recent gewezen zaak was in de vorm van een turboliquidatie overgegaan tot ontbinding van een besloten vennootschap. De directeur grootaandeelhouder was vergeten dat de besloten vennootschap nog eigenaar was van een onroerende zaak (Kantoor/woning).
In het kader van de verkoop van de onroerende zaak werd aan de rechtbank het verzoek voorgelegd om de besloten vennootschap te doen herleven met het oog op de heropening van de vereffening. Door de turboliquidatie is de besloten vennootschap immers ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister.

Nadat de rechtbank de vereffening heeft heropend, vernietigt het hof de beschikking van de rechtbank, nu uit gepubliceerde jaarrekeningen blijkt dat duidelijk was ten tijde van de turboliquidatie dat de besloten vennootschap nog eigenaar was van die onroerende zaak en dat er om die reden vereffend had moeten worden. De besloten vennootschap is derhalve altijd blijven bestaan en voor heropening van de vereffening is derhalve geen plaats.

Wilt u meer weten over de turboliquidatie van een vennootschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken