Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Recht op (spaar)geld bij samenwonen duidelijk regelen in samenlevingsovereenkomst

Bij plannen om te gaan samenwonen moeten partners nadenken over de verdeling van de (huishoud)kosten en hoe die betaald gaan worden uit beider inkomen. Vaak zullen de partners ook eigen spaargeld meenemen. Welke manieren zijn er eigenlijk allemaal om je geld te verdelen of juist gescheiden te houden?

Gelijk delen

Als de partners een gelijkwaardig inkomen hebben kun je een gezamenlijke bankrekening nemen waar iedere partner een gelijk bedrag stort om de (huishoud)kosten te betalen. De rest van het eigen inkomen blijft op de privé bankrekening staan.

Naar verhouding van het inkomen

Als de ene partner veel meer verdient dan de ander lijkt het juist niet zo eerlijk om beiden de helft van de (huishoud)kosten te laten betalen. De ene partner houdt dan meer over voor zichzelf als de ander. De partner die minder verdient kan dan minder kopen of sparen voor zichzelf. Als iedere partner een gelijk percentage van zijn inkomen bijdraagt in de gezamenlijke lasten kan dat beter werken. Iedere partner houdt dan een gelijk percentage voor diens inkomen over voor privé uitgaven of sparen.

Ieder houdt voor zichzelf een gelijk deel

Beide partners kunnen ook het inkomen op de gezamenlijke rekening storten en een vast bedrag per maand overmaken naar de privérekening voor persoonlijke uitgaven. Dan heeft iedere partner even veel voor privé te besteden of sparen.

Alles samen delen

Er kan ook worden gekozen om al het inkomen van beide partners samen te delen. Alle kosten gaan direct van de gezamenlijke rekening, ook die van de dure uitgaven van één van de partners.

Samenlevingsovereenkomst

Het is verstandig om afspraken over het verdelen van de (huishoud)kosten op schrift te stellen in een samenlevingsovereenkomst. Niet alleen gedurende de samenleving is dan duidelijk wat de afspraken zijn, maar juist ook als de partners uit elkaar gaan is dit erg belangrijk.

Wat ieder op de privé rekening heeft staan blijft privé, dat is vaak wel duidelijk. Echter, op het moment van scheiding zal de vraag ontstaan hoe de gezamenlijke rekeningen verdeeld moeten worden en of ieder van de partners wel heeft bijgedragen zoals is afgesproken. Moet het saldo van de gezamenlijke rekening dan in tweeën worden gedeeld, dus ieder de helft of wordt het saldo juist verdeeld op basis van ieders gestorte totaalbedrag: dan moet dus worden uitgezocht wie in het verleden wat heeft gestort. Geen gemakkelijke opgave!

Ten aanzien van deze vragen heeft de rechter ook wel vaker moeten rechtspreken omdat de partners het niet eens konden worden. In een recente uitspraak van het gerechtshof bleek dat de twistende partijen in hun samenlevingsovereenkomst het volgende hadden afgesproken: “Deze gemeenschappelijke bank- en/of girorekening en/of deze gemeenschappelijke kas wordt/worden op naam van beide partijen gesteld; zij zijn daarin ieder voor de helft gerechtigd.”

De partners hadden soms veel meer en soms veel minder overgemaakt dan waartoe zij verplicht waren en dat gold ook voor de gezamenlijke spaarrekening. Verder hadden zij administratief niets bijhouden over de hoogte van de maandelijkse kosten of ieders inkomen over de afgelopen jaren van hun samenwoning.

Het gerechtshof concludeerde dat de ex-partners in hun samenlevingsovereenkomst een praktische bepaling hadden opgenomen die ingewikkelde maandelijkse/jaarlijkse rekenexercities overbodig maakt. Ook als de partners een groter gedeelte van hun inkomen naar de gezamenlijke rekening hebben overgemaakt dan waartoe zij verplicht zijn heeft dat tot gevolg dat dit meerdere gezamenlijk wordt en aan ieder voor de helft toekomt. Dat er van dat saldo op de betaalrekening periodiek bedragen zijn overgeboekt naar een gezamenlijke spaarrekening van partijen brengt geen wijziging in die verhouding. Zij houden dus ieder aanspraak op de helft van die gelden, ook al staan deze op de spaarrekening. Door de gemaakte afspraak in de samenlevingsovereenkomst dienden de ex-partners zich dus te houden aan hun afspraak. Ieder krijgt de helft van wat over was, ongeacht hoe en in welke verhouding is bijgedragen in de kosten.

Het is dus belangrijk om goed na te denken over de manier waarop kosten gedeeld gaan worden tussen de partners en afspraken daarover ook na te leven. Wij helpen u graag met het maken van die keuzes en het op schrift daarvan zetten in een samenlevingsovereenkomst.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken